pl:about_applets

Opis wybranych apletów

Umożliwia wyświetlanie zdarzeń kalendarza z wyprzedzeniem, który konfigurujemy w ustawieniach apletu. Istnieje możliwość wyświetlania zdarzeń kalendarza dla innych użytkowników systemu.

Po wskazaniu w ustawieniach docelowego projektu, aplet będzie bilansował godziny przepracowane do godzin zaplanowanych w obrębie zakresu prac.

Wyświetla projekty zgodnie z ustawionymi filtrami. Możemy wyświetlać projekty wg statusu, osób funkcyjnych. Aplet można przygotować dla działu księgowego, filtrując projekty które zostały zakończone ale nie wystawiono dla nich jeszcze faktury końcowej.

Pozwala kontrolować nieprawidłowości w obrębie czasu pracy rejestrowanego w systemie oraz poprzez aplikację mobilną. W ustawieniach apletu mamy do dyspozycji opcje związane m.in. z wyborem konkretnego projektu, pracownika oraz ram czasowych.

Okienko pozwala kontrolować stany magazynowe dla materiałów na które wpłynęły zapotrzebowania materiałowe. Jest możliwość przypisania grupy materiałowej, którą chcemy obserwować. Aby ją ustawić, należy przejść do ustawień apletu i skonfigurować pole “Kategoria”.

Wyświetla listę problemów zgłoszonych podczas przeprowadzania prac na budowie. Zgłoszenia problemów mogą odbywać się poprzez główny system lub aplikację mobilną. Ustawienia apletu pozwalają ustawić filtry na projekt, dział lub osobę funkcyjną.