pl:baza_wiedzy

Baza wiedzy

Baza wiedzy to miejsce przechowywania informacji o wielu kategoriach tematycznych. Służyć może do zapisywania informacji o sposobie rozwiązania problemów, technologii budowy oraz innych ważnych z punku widzenia realizacji zleceń tematów. Każda kategoria może zostać przydzielona do użytkowników z określonymi rolami w systemie. Takie rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie informacji przed osobami nieuprawnionymi.

UWAGA ! Należy pamiętać że struktura modułu “Baza wiedzy” posiada budowę drzewa - w oparciu o kategorie główne i podkategorie. Podczas dodawania nowych rekordów należy zwrócić uwagę czy znajdujemy się na odpowiednim poziomie kategorii lub podkategorii. Dla prawidłowej orientacji może posłużyć nagłówek strony przedstawiony poniżej.

Aby dodać nową kategorię lub podkategorię klikamy w przycisk . System wyświetli formularz tworzenia nowej kategorii/podkategorii.

  • Nazwa - nazwa nowej kategorii
  • Tylko dla użytkowników o rolach - zawęża uprawnienia odczytu i zapisu do wybranych ról użytkowników.

Dodawanie wątków jest możliwe będąc na poziomie głównej kategorii lub podkategorii. Do tego celu służy sekcja “Wątki”. Aby dodać nowy rekord klikamy w przycisk zostanie wyświetlony formularz dodawania nowego wątku wraz z polami:

  • Tytuł - określa tytuł wątku
  • Opis - rozbudowany edytor tekstowy pozwalający dodać precyzyjny opis wątku
  • Pliki - pole umożliwiające dodanie załączników

W każdej sekcji bazy wiedzy jest możliwość indywidualnego ustawienia kolejności elementów listy. Służy do tego uchwyt oznaczony czerwonym kolorem na poniższym zrzucie ekranu:

Aby przesunąć wyżej lub niżej wiersz na liście stosujemy metodę “przeciągnij i upuść”. Klikamy i przytrzymujemy lewy przycisk myszy w miejscu wskazanym powyżej i przesuwamy do pozycji docelowej. W momencie zwolnienia przycisku myszy, nowa pozycja zostanie zapamiętana przez system.