pl:budowa:project_status

Zmiana statusu projektu

System umożliwia zmianę statusu zarejestrowanych w systemie projektów. Każdy nowy projekt domyślnie otrzymuje status “Otrzymano zaproszenie do złożenia oferty”. W celu otworzenia kreatora zmiany statusu należy przejść do listy projektów i kliknąć w wybranym wierszu w kolumnie “Status projektu”. Na ekranie zostanie wyświetlony kreator zmiany statusu, podzielony na 2 etapy opisane poniżej.

Etap I to wybór nowego statusu dla projektu. Do dyspozycji otrzymujemy prosty formularz określający kolejno:

  • Bieżący status projektu
  • Nowy status - status na który powinien zostać zmieniony. System automatycznie sugeruje kolejny status, biorąc pod uwagę pozytywną ścieżkę statusów projektu.
  • Notatka - notatka umożliwiająca dodanie szczegółowych informacji związanych ze zmianą statusu

W celu zatwierdzenia aktualnego formularza należy wcinać przycisk . System przeniesie nas do następnego etapu zmiany statusu.

Etap II to aktualizacja lub uzupełnienie brakujących danych, wymaganych do zmiany statusu projektu. Na tym etapie wyświetlany jest formularz z polami, których wyświetlanie uzależnione jest od kilku czynników

  1. Pola wymagane - system nie pozwoli na zmianę statusu jeżeli pola wymagane nie zostaną uzupełnione
  2. Widoczne pola opcjonalne - pola widoczne opcjonalne, to pola które mogą zostać uzupełnione przez użytkownika. W przypadku gdy w poprzednim statusie zostaną uzupełnione a w obecnym nie są wymagane, zostaną ukryte przez system.
  3. Pola ukryte - pola których wyświetlanie w obecnym statusie nie jest potrzebne

Poza polami oznaczonymi jako wymagane, system może wymagać uzupełnienia pozostałych pól, informując użytkownika odpowiednim komunikatem, wyświetlanym w obrębie pola.

W celu zatwierdzenia i zakończenia pracy z kreatorem zmiany statusu przyciskamy: Jeżeli pola zostały wypełnione prawidłowo, system przekieruje do listy projektów.