pl:budowa:scheduler_calendar

Kalendarz pracy

Kalendarz pracy to narzędzie do graficznej prezentacji przydzielonych zasobów do zadań podczas realizacji projektu. W kolorze czerwonym oznaczono dni w których nie wykorzystano pracowników dostępnych w firmie. Kolorem zielonym oznaczono przydzielone zasoby. Do modułu przechodzimy wybierając “Kalendarz pracy” z menu “Budowa/Planer”. Widok został podzielony na kilka zakładek które opisane zostały poniżej.

Umożliwia wybór projektu docelowego, dodawanie lub wyświetlenia pracowników lub podwykonawców przedzielonych do wskazanego projektu. W celu wykonania takiego przydzielenia, należy wybrać projekt docelowy a następnie kliknąć a następnie w wybrany dzień tygodnia na wysokości wiersza “Nowe przedzielenie”. Zostanie wyświetlony formularz nowego przydziału wraz z polami:

 • Start - data i godzina rozpoczęcia prac przez pracownika lub podwykonawcę
 • Koniec - data i godzina zakończenia prac przez pracownika lub podwykonawcę
 • Przerwa śniadaniowa - umożliwia ustawienie czasu określonego w minutach, jaki może zostać wykorzystany na przerwę śniadaniową
 • Projekt - przypisuje pracownika do wskazanego projektu. Pole może zostać wypełnione automatycznie na podstawie wyboru na poprzednim formularzu
 • Podwykonawca - w momencie gdy podmiot realizujący jest firmą, należy przełączyć suwak w pozycję “TAK”. Formularz zostanie rozszerzony o dodatkowe pola:
  • Firma podwykonawcy
  • Brygadzista podwykonawcy
  • Planowana liczba pracowników podwykonawcy
  • Notatka
 • Pracownik - przypasuje pracownika do realizacji zadań w określonym wyżej przedziale czasu
 • Notatka - dodatkowe informacje

Po zatwierdzeniu formularza otrzymamy graficzną prezentację wprowadzonych danych. Jeżeli istnieje potrzeba ponownej edycji. Wystarczy kliknąć w wybraną pozycję na kalendarzu.

W tej sekcji, priorytetem wyświetlania informacji na kalendarzu są dane związane ze wskazanym pracownikiem lub podwykonawcą. Po wybraniu pracownika z listy rozwijanej, otrzymamy informacje o planowanych, trwających dniach wolnych. Jednocześnie są widoczne projekty do których został przydzielony pracownik wraz z przedziałem czasowym. Z poziomu tego widoku można dodać dodatkowy przydział np. do innego projektu, lub wskazać dni wolne pracownika. Klikając na wysokości wiersza “Dni wolne” zostanie wyświetlony formularz dodawania dni wolnych, którego funkcjonalność została opisana tutaj