pl:budowa:scheduler_calendar_event

Przegląd wydarzeń

Przegląd wydarzeń to miejsce w systemie umożliwiające podgląd historii zdarzeń związanych z ewidencją czasu pracy pracowników i podwykonawców. Na tym poziomie widoku danych możemy również dodawać nowe zdarzenia związane z realizacją projektów. Na liście otrzymujemy informacje bezpośrednie informujące o:

 • Data
 • Pracownik lub podwykonawca
 • Projekt
 • Faktyczny start pracy
 • Dystans przy starcie pracy
 • Faktyczne zakończenie pracy
 • Dystans przy zakończeniu pracy

Dane wyświetlane są na liście, która możemy dowolnie filtrować za pomocą filtrów dostępnych w lewym górnym rogu. Istnieje możliwość filtrowania wg:

 • Daty
 • Brakujących danych związanych z rozpoczęciem pracy
 • Prawidłowego dystansu
 • Pracownika
 • Podwykonawcy
 • Projektu

 • Start - data i godzina rozpoczęcia prac przez pracownika lub podwykonawcę
 • Koniec - data i godzina zakończenia prac przez pracownika lub podwykonawcę
 • Przerwa śniadaniowa - umożliwia ustawienie czasu określonego w minutach, jaki może zostać wykorzystany na przerwę śniadaniową
 • Projekt - przypisuje pracownika do wskazanego projektu. Pole może zostać wypełnione automatycznie na podstawie wyboru na poprzednim formularzu
 • Podwykonawca - w momencie gdy podmiot realizujący jest firmą, należy przełączyć suwak w pozycję “TAK”. Formularz zostanie rozszerzony o dodatkowe pola:
  • Firma podwykonawcy
  • Brygadzista podwykonawcy
  • Planowana liczba pracowników podwykonawcy
  • Notatka
 • Pracownik - przypisuje pracownika do realizacji zadań w określonym wyżej przedziale czasu
 • Notatka - dodatkowe informacje