pl:cf_general_info

Informacje ogólne

Funkcje wspólne są dostępne w widoku podglądu rekordu. Są to zakładki zawierające inne rekordy powiązane z aktualnie wyświetlanym wpisem.

  • Notatki - notatki powiązane z rekordem
  • Emaile - wiadomości email przypisane do rekordu
  • Informacje - Informacje o rekordzie
  • Dziennik zmian - historia zmian

Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono lokalizację zakładek opisywanej funkcjonalności na przykładzie widoku szczegółowego dla Menu/CRM/Firmy.