pl:companies_emails

E-maile

Zakładka E-maile służy do wyświetlania korespondencji mailowej, powiązanej z aktualnie otwartym rekordem.

W celu archiwizacji wiadomości e-mail klikamy w pomarańczowy przycisk . Zostaniemy przeniesieni do Kolejki e-maili. Następnie klikając w przycisk na wysokości wybranej wiadomości, otwieramy formularz archiwizacji.

Pole “typ rekordu” oraz “Wybierz rekord” zostały uzupełnione automatycznie, ze względu na to że znajdujemy się obecnie w module CRM\Firmy. Jeżeli istniej potrzeba zmiany, można te wartości zmienić na inne, ale email nie zostanie zarchiwizowany do aktualnego rekordu.

Pole specjalne na formularzu:

  • Tylko dla użytkowników o rolach - Kontrolka pozwala ograniczyć widoczność notki dla użytkowników posiadających wybrane role w systemie.

Aby dodać e-mail do archiwum klikamy na przycisk

Aby załączyć wiadomość która znajduje się już w archiwum, klikamy w przycisk , pokaże się lista wiadomości z której wskażemy docelową wiadomość do przypisania.

W celu przypisania bezpośrednio listy z poziomu zakładki “E-maile”, używamy przycisku znajdującego się po prawej stronie, na wysokości docelowej wiadomości. Należy pamiętać, że aby dołączyć wiadomość do rekordu musi się ona znajdować w archiwum.

UWAGA ! Funkcje e-mail wymagają poprawnej konfiguracji w ustawieniach systemu. Więcej informacji na temat ustawień znajduje się tutaj.