pl:companies_notes

Notki

System umożliwia dodawania notek do rekordów. Zakładka znajduje się w widoku podglądu rekordu.

Aby dodać nową notkę, należy przejść do zakładki “Notki” i użyć zielonego przycisku akcji . Do dyspozycji otrzymamy formularz w którym należy uzupełnić pola wymagane wraz z innymi, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Pola specjalne na formularzu :

  • Przyklejona - Gdy kontrolka jest załączona, aktualna notka będzie się wyświetlała na początku listy notatek.
  • Pliki - Umożliwia dodanie załączników.
  • Kategoria - Kontrolka pozwala kategoryzować rekordy oraz ograniczyć widoczność dla użytkowników posiadających wybrane role w systemie. Pole jest widoczne tylko gdy zostały zdefiniowane jakiekolwiek kategorie dla typu rekordu do którego chcemy podpiąć notkę.
  • Uprawnienia - Przydziela uprawnienia aktualnie tworzonej firmy dla innych użytkowników oprogramowania:
    • Publiczne - Każdy może edytować, usunąć lub podejrzeć
    • Publiczne, tylko do odczytu - Każdy może podejrzeć
    • Prywatne - widoczny tylko dla autora rekordu

Na poniższym zrzucie ekranu pokazano widok listy notek. Należy zwrócić uwagę że Notki z załączoną opcją “przyklejona” kolejkują się na górze listy. Poza tym mamy dostępną kolumną ulubione oraz pozostałe funkcje, które zostały opisane tutaj.