pl:crm:calendar

Przegląd funkcji

- Przyciski wyboru okresu wyświetlania danych na kalendarzu.

- Przełączają kalendarz wstecz lub w tył uwzględniając ustawiony okres wyświetlania.

- Przeskakuje do dnia dzisiejszego.

- Pozwala usunąć element z kalendarza.

- Odświeża dane i aktualizuje wyświetlane informacje

- Umożliwia filtrowanie zdarzeń na kalendarzu

Kalendarz wyświetla zadania, telefony, spotkania oraz zaplanowane wizyty kontrolne w formie kolorowych fiszek w dniu w którym mają zostać zrealizowane. W celu dodania nowej pozycji, kliknij na wolnej przestrzeni kalendarza oraz wybierz typ wydarzenia który chcesz zaplanować. Następnie wypełnij formularz i zatwierdź przyciskiem “Wyślij”.

Przesuwanie elementów na kalendarzu odbywa się za pomocą metody przeciągnij i upuść. W ten sposób można łatwo zmienić termin wydarzenia bez wchodzenia w edycję rekordu. Czas trwania spotkań może zostać zostać bardzo prosto dopasowany. W tym celu łapiemy dolną lub górną krawędź okienka i przesuwamy w odpowiednią stronę