pl:crm:companies_adding_new

Dodawanie nowej firmy

Moduł firmy znajduje się w menu głównym w kategorii CRM. Aby przejść do modułu klikamy w pierwszej kolejności na kategorię a następnie: Firmy.

Aby dodać nową firmę, należy kliknąć w prawym górnym narożniku na przycisk “Nowy”. Oprogramowanie przekieruje do formularza, w którym będzie można wpisać informację o nowej firmie. Położenie przycisku umożliwiającego dodanie nowego rekordu przedstawiono na poniższym zrzucie ekranu.

W formularzu uzupełniamy pola opisujące nowo dodawaną firmę tj.: nazwa firmy, Adres lub numer telefonu. Należy pamiętać aby pola oznaczone czerwoną gwiazdką były uzupełnione. Jest to warunek prawidłowego wypełnienia formularza oraz jego zapisu do bazy danych.

Poza polami standardowymi, na formularzu istnieją również pola specjalne:

  • Grupy - Pozwala przydzielić firmę do grupy. Słownik grup firm możemy edytować w ustawieniach administracyjnych modułu CRM. Każda firma może zostać przypisana do kilku grup.
  • Uprawnienia - Przydziela uprawnienia aktualnie tworzonej firmy dla innych użytkowników oprogramowania:
    • Publiczne - Każdy może edytować, usunąć lub podejrzeć
    • Publiczne, tylko do odczytu - Każdy może podejrzeć
    • Prywatne - widoczny tylko dla autora rekordu

Aby zatwierdzić wszystkie wprowadzone informację i wysłać je do bazy danych, należy nacisnąć niebieski przycisk umiejscowiony w prawym dolnym rogu ekranu.