pl:crm:companies_related_contacts

Kontakty oraz kontakty powiązane z innymi firmiami

Każda z firm może posiadać dowolną ilość kontaktów z którymi współpracuje. Wspomniane listy kontaktów są dostępne po kliknięciu w nazwę firmy a następnie przechodząc do zakładki “Kontakty”. Na tym poziomie widoku możemy dodać nowy kontakt używając przycisków funkcjonalności opisanej tutaj.

Zakładka “Kontakty” przedstawia wszystkich pracowników edytowanej firmy.

Zakładka “Kontakty powiązane” są to osoby powiązane np.: “Autoryzowany serwisant”

Precyzyjny opis dodawania kontaktu znajduje się w rozdziale “Kontakty”