pl:crm:contacts_adding_new

Dodawanie nowego kontaktu

Moduł kontakty znajduje się w menu głównym w kategorii CRM. Aby przejść do modułu klikamy w pierwszej kolejności na kategorię “CRM” a następnie w “Kontakty”.

Moduł przechowuje dane pracowników oraz osób współpracujących. System rozróżnia je dzięki właściwemu uzupełnieniu pól na formularzu.

W celu dodania nowego kontaktu, klikamy na liście przycisk “Nowy”. Jego położenie wskazano na poniższym zrzucie ekranu. System wyświetli formularz z polami, które należy uzupełnić wedle potrzeb. Pola wymagane oznaczono czerwoną gwiazdką.

Formularz dodawania kontaktu umożliwia przypisanie firmy do aktualnego rekordu. W tym celu klikamy w pole “Firma”, a następnie wprowadzamy docelową nazwę. Podczas wprowadzania, system automatycznie podpowie możliwe do wyboru rekordy, rozpoznając wpisaną frazę wśród dodanych w systemie firm.

Aktualny kontakt może być powiązany z innymi firmami, mimo że utrzymuje stałą współpracę ze wskazaną w polu “Firma”. Przykładem jest pan Adam który pracuje w firma A, lecz jest autoryzowanym serwisantem firmy B. Aby dodać firmę powiązano postępujemy analogicznie jak w przypadku przypisania firmy do kontaktu.

  • Grupy - Pozwala przydzielić kontakt do grupy. Słownik grup kontaktów możemy edytować w ustawieniach administracyjnych modułu CRM. Każdy kontakt może zostać przypisany do kilku grup.
  • Dział - Pozwala przydzielić kontakt do działu firmy. Słownik ten możemy edytować w ustawieniach administracyjnych modułu CRM.
  • Uprawnienia - Przydziela uprawnienia aktualnie tworzonej firmy dla innych użytkowników oprogramowania:
    • Publiczne - Każdy może edytować, usunąć lub podejrzeć
    • Publiczne, tylko do odczytu - Każdy może podejrzeć
    • Prywatne - widoczny tylko dla autora rekordu