pl:crm:hr_hour_rates

Stawki godzinowe pracownika

W zakładce “HR” podczas edycji kontaktu mamy możliwość określenia stawki godzinowej pracownika. Jest to wymagane aby system mógł prawidłowo naliczać koszty związane z wykonaną pracą przez pracownika.

Sekcja “Niestandardowe stawki godzinowe”, dostępna podczas edycji kontaktu, umożliwia dodania indywidualnych stawek godzinowych do konkretnego zakresu prac. W celu dodania nowej pozycji klikamy przycisk , po jego kliknięciu wybieramy z listy interesujący nas zakres prac oraz określamy stawkę. Pozostałe nie wskazane stawki godzinowe będą liczone wg domyślnej stawki godzinowej.