pl:crm:hr_informations

Dodawanie informacji kadrowych

Informacje kadrowe uzupełniamy w zakładce “HR” dostępnej podczas edycji istniejącego rekordu kontaktu, lub podczas tworzenia nowego rekordu.

Dodatkowe pola HR pojawią się gdy pracownik zostanie oznaczony jako “zatrudniony” lub “zwolniony”:

 • Data zatrudnienia
 • Data zwolnienia
 • PESEL
 • Data urodzenia
 • Świadczenia i zobowiązania - w tym miejscu możemy wymienić świadczenia jakie otrzymuje pracownik, lub zobowiązania którymi został obciążony.
 • Stan cywilny
 • Płatność za święta państwowe
 • Ilość płatnych dni urlopu w roku
 • Ilość płatnych dni chorobowych w roku
 • Ilość płatnych dni urlopu na żądanie w roku
 • Ilości pozostałych dni urlopu, urlopu na żądanie lub dni chorobowych
 • Adres - dostępny w zakładce “Adres domowy”