pl:crm:meeting_adding_new

Dodawanie nowego spotkania

Moduł przechowujący zdarzenia typu spotkania, dostępny jest z poziomu głównego menu. Przechodzimy do niego poprzez kliknięcie na kategorię “CRM” a następnie “Spotkania”.

W formularzu znajdującym się na ekranie pola wymagane oznaczono czerwoną gwiazdką. Pozostałe uzupełnia się wg potrzeb. Poniżej opisane zostały pola funkcyjne:

 • Start - służy do wskazania daty oraz godziny rozpoczęcia spotkania. Pole nie jest dostępne w przypadku gdy spotkanie jest całodzienne.
 • Czas trwania - określa czas trwania spotkania
 • Przełącznik Cały dzień - informuje system, że spotkanie będzie się odbywać przez cały wskazany dzień. Załączenie tej opcji powoduje ukrycie pól: “Start” oraz “Czas trwania”. Jednocześnie pojawi się pole “Cały dzień”
 • Cały dzień - ustawia się dla spotkań całodniowych
 • Priorytet - określa priorytet spotkania: niski, średni lub wysoki
 • Pracownicy - są to pola wielokrotnego wyboru gdzie wskazuje się pracowników będących uczestnikami lub powiązanych ze spotkaniem
 • Klienci - pole w którym określa się klientów uczestniczących w spotkaniu
 • Projekt - w tym polu można wskazać projekt, którego dotyczy dodawane aktualnie spotkanie
 • Opis - dodatkowy opis spotkania, np czego dotyczy lub agenda
 • Uprawnienia - Przydziela uprawnienia do spotkania dla innych użytkowników systemu:
  • Publiczne - Każdy może edytować, usunąć lub podejrzeć
  • Publiczne, tylko do odczytu - Każdy może podejrzeć
  • Prywatne - widoczny tylko dla autora rekordu

Aby dodać pracownika do spotkania, musi on zostać prawidłowy dodany do systemu, w przeciwnym razie nie będzie widoczny na liście pracowników w aktualnym formularzu. W celu dodania pracownika, przechodzimy do pola “Pracownicy”. Do dyspozycji mamy pola przynależne. Po lewej stronie wyświetlają się dostępni pracownicy. Po prawej tylko wskazani na w/w liście.

 • Filtr - służący do filtrowania listy znajdującej się poniżej - należy rozpocząć pisanie tekstu w polu. Lista dostępnych pracowników zostanie przefiltrowana zgodnie z wpisaną frazą
 • Przycisk dodaj wszystkie - - po naciśnięciu, zostaną dodane wszystkie pozycje z listy, uwzględniając wcześniej określony filtr

Aby wybrać pracownika selektywnie, wystarczy kliknąć na wybrany element listy. Zostanie przeniesiony na prawą stronę.

Dodawanie pozycji w polu “Klienci” lub “Projekt” odbywa się przez wpisanie wymaganej frazy w polu. System automatycznie zaproponuje możliwe do wyboru opcje. Aby potwierdzić wybór, wystarczy kliknąć w wybraną pozycję. Pole “Klienci” jest polem wielokrotnego wyboru, natomiast w polu “Projekt” można wybrać tylko jeden element.

Spotkania cykliczne

Każde tworzone lub istniejące w systemie spotkanie może zostać oznaczone jako cykliczne. Służy do tego przełącznik u dołu formularza: “Cykliczny”. Klikając na kontrolkę, zostaną rozwinięte dodatkowe pola opisane poniżej:

 • Kolejny dzień porządkowy - dostępne interwały czasowe:
  • codziennie
  • co drugi dzień
  • co trzeci dzień
  • co czwarty dzień
  • co piąty dzień
  • co szósty dzień
  • co tydzień
  • co dziesięć dni
  • co dwa tygodnie
  • co cztery tygodnie
 • w każdy dzień roboczy - dostępne dni tygodnia
 • każdego miesiąca - do wyboru poniższe opcje:
  • każdy wybrany dzień miesiąca - określany w oparciu o datę w polu “Start”
  • każdy ostatni dzień miesiąca
  • dni w pierwszym tygodniu miesiąca - należy wskazać dni tygodnia z wyświetlonych poniżej pól
  • co drugi dzień - należy wskazać dni tygodnia z wyświetlonych poniżej pól
  • dni w przedostatnim tygodniu miesiąca- należy wskazać dni tygodnia z wyświetlonych poniżej pól
  • dni w ostatnim tygodniu miesiąca- należy wskazać dni tygodnia z wyświetlonych poniżej pól

Pole określa datę zakończenia spotkania cyklicznego. Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione, system będzie powtarzał spotkanie z określonym interwałem bez końca.