pl:crm:phonecall_adding_new

Dodawanie połączenia telefonicznego

Moduł przechowujący zdarzenia typu połączenia telefoniczne, dostępny jest z poziomu głównego menu. Przechodzimy do niego poprzez kliknięcie na kategorię “CRM” a następnie “Połączenia telefoniczne”.

W formularzu znajdującym się na ekranie, pola wymagane oznaczono czerwoną gwiazdką. Pozostałe uzupełnia się wg potrzeb. Poniżej opisane zostały pola funkcyjne:

 • Temat - Opisuje temat rozmowy, jest również nazwą rozpoznawalną w innych rekordach na poziomie użytkownika.
 • Zadzwoń do - wskazuje na typ kontaktu
  • Kontakt - w przypadku gdy jest osobą dodaną w module “Kontakty”.
  • Firma - gdy jest podmiotem dodanym w module “Firmy”
  • Inny - wskazujemy gdy kontakt nie jest dodany w systemie.
 • Pracownicy - są to pola wielokrotnego wyboru gdzie wskazuje się pracowników będących uczestnikami lub powiązanych ze spotkaniem
 • Data - planowana data wykonania połączenia telefonicznego
 • Godzina - planowana godzina wykonania połączenia telefonicznego
 • Projekt - w tym polu można wskazać projekt, którego dotyczy połączenie telefoniczne
 • Opis - dodatkowy opis spotkania, np czego dotyczy lub agenda
 • Status - pozwala ustawić aktualny status połączenia telefonicznego:
  • Otwarte
  • W trakcie realizacji
  • Wstrzymane
  • Zamknięte
  • Anulowane
 • Priorytet - określa priorytet spotkania: niski, średni lub wysoki
 • Uprawnienia - Przydziela uprawnienia do aktualnego rekordu dla innych użytkowników systemu:
  • Publiczne - Każdy może edytować, usunąć lub podejrzeć
  • Publiczne, tylko do odczytu - Każdy może podejrzeć
  • Prywatne - widoczny tylko dla autora rekordu

Do przypisania kontaktu docelowego służy pole “Zadzwoń do”. W przypadku wybrania pola “Kontakt” lub “Firma” otrzymamy do dyspozycji dodatkowe pola:

 • Kontakt - które można uzupełnić w sposób analogiczny jak w przypadku dodawania projektów
 • Nr kontaktowy - po wypełnieniu pola “Kontakt”, pozwoli wybrać z listy rozwijanej dostępne nr kontaktowe przypisane dla kontaktu lub firmy.

W obu powyższych przypadkach, system umożliwia podanie nr telefonu z poza bazy danych. W tym celu wybieramy opcję : “Inny” i podajemy nr w polu “Inny numer telefonu”

W przypadku gdy kontakt lub firma nie istnieje w systemie, pole “Zadzwoń do” można ustawić na opcję “Inny”. Umożliwi to wpisanie dowolnej nazwy klienta oraz numeru kontaktowego w polach “Inny klient” oraz “Inny numer telefonu”

Aby dodać pracownika do połączenia telefonicznego, musi on zostać prawidłowy dodany do systemu, w przeciwnym razie nie będzie widoczny na liście pracowników w aktualnym formularzu. W celu dodania pracownika, przechodzimy do pola “Pracownicy”. Do dyspozycji mamy pola przynależne. Po lewej stronie wyświetlają się dostępni pracownicy. Po prawej tylko wskazani na w/w liście.

 • Filtr - służący do filtrowania listy znajdującej się poniżej - należy rozpocząć pisanie tekstu w polu. Lista dostępnych pracowników zostanie przefiltrowana zgodnie z wpisaną frazą
 • Przycisk dodaj wszystkie - - po naciśnięciu, zostaną dodane wszystkie pozycje z listy, uwzględniając wcześniej określony filtr

Aby wybrać pracownika selektywnie, wystarczy kliknąć na wybrany element listy. Zostanie przeniesiony na prawą stronę.

Dodawanie pozycji w polu “Projekt” odbywa się przez wpisanie wymaganej frazy. System automatycznie zaproponuje możliwe do wyboru opcje. Aby potwierdzić wybór, wystarczy kliknąć w wybraną pozycję. W polu “Projekt” można wybrać tylko jeden element.