pl:crm:task_adding_new

Dodawanie nowego zadania

Moduł zadania dostępny jest z poziomu głównego menu. Przechodzimy do niego poprzez kliknięcie na kategorię “CRM” a następnie “Zadania”.

W formularzu znajdującym się na ekranie pola wymagane oznaczono czerwoną gwiazdką. Pozostałe uzupełnia się wg potrzeb. Poniżej opisane zostały pola funkcyjne:

 • Dodaj termin - przełącznik pozwala na poinformowanie systemu o dacie i godzinie zakończenia tworzonego lub edytowanego aktualnie zadania
 • Termin - pole dostępne po załączeniu pola “Dodaj termin”. Jest to miejsce gdzie określamy datę zakończenia zadania.
 • Godzina zakończenia - pole dostępne po załączeniu pola “Dodaj termin”. Jest to miejsce gdzie określamy godzinę zakończenia zadania.
 • Status - pozwala ustawić aktualny status zadania:
  • Otwarte
  • W trakcie realizacji
  • Wstrzymane
  • Zamknięte
  • Anulowane
 • Priorytet - określa priorytet zadania: niski, średni lub wysoki
 • Pracownicy - są to pola wielokrotnego wyboru gdzie wskazuje się pracowników będących uczestnikami lub powiązanych z zadaniem
 • * Projekt - w tym polu można wskazać projekt, którego dotyczy zadanie
 • Klienci - pole w którym określa się klientów uczestniczących lub powiązanych z zadaniem
 • Opis - dodatkowy opis zadania
 • Uprawnienia - Przydziela uprawnienia do zadania dla innych użytkowników systemu:
  • Publiczne - Każdy może edytować, usunąć lub podejrzeć
  • Publiczne, tylko do odczytu - Każdy może podejrzeć
  • Prywatne - widoczny tylko dla autora rekordu

Aby dodać pracownika do zadania, musi on zostać prawidłowy dodany do systemu, w przeciwnym razie nie będzie widoczny na liście pracowników w aktualnym formularzu. W celu dodania pracownika, przechodzimy do pola “Pracownicy”. Do dyspozycji mamy pola przynależne. Po lewej stronie wyświetlają się dostępni pracownicy. Po prawej tylko wskazani na w/w liście.

 • Filtr - służący do filtrowania listy znajdującej się poniżej - należy rozpocząć pisanie tekstu w polu. Lista dostępnych pracowników zostanie przefiltrowana zgodnie z wpisaną frazą
 • Przycisk dodaj wszystkie - - po naciśnięciu, zostaną dodane wszystkie pozycje z listy, uwzględniając wcześniej określony filtr

Aby wybrać pracownika selektywnie, wystarczy kliknąć na wybrany element listy. Zostanie przeniesiony na prawą stronę.

Dodawanie pozycji w polu “Klienci” lub “Projekt” odbywa się przez wpisanie wymaganej frazy w polu. System automatycznie zaproponuje możliwe do wyboru opcje. Aby potwierdzić wybór, wystarczy kliknąć w wybraną pozycję. Pole “Klienci” jest polem wielokrotnego wyboru, natomiast w polu “Projekt” można wybrać tylko jeden element.