pl:crm:team_filter_on_calendar

Podgląd wydarzeń dla zespołu lub użytkownika

System umożliwia zarządzanie zadaniami innego użytkownika lub zespołu. Służy do tego przycisk filtra po prawej górnej stronie ekranu . Po jego kliknięciu rozwinie się lista z której wybieramy użytkownika docelowego. Aby na w/w liście był dostępny zespół pracowników, należy włączyć filtr w module administracyjnym. W tym celu należy przejść do menu, zgodnie z kolejnością: “ADMIN/CRM/GRUPA KONTAKTÓW”. Na wysokości danej grupy, w kolumnie “Filtr” przełączamy znajdującą się tam kontrolkę. Po tym zabiegu filtr dla grupy będzie dostępny w górnym pasku menu (może być wymagane odświeżenie strony).