pl:dashboard_applets

Aplety i ich obsługa

Pulpit Contractors.es to miejsce, gdzie kondensowane są najważniejsze dla użytkownika informacje. Odbywa się to poprzez aplety odpowiadające za prezentowanie informacji zgodnie z ich konfiguracją. Istnieje możliwość nadania własnej nazwy oraz koloru apletu. Każdy aplet można przenieść w dowolne miejsce na pulpicie, chwytając w okolicach górnej części apletu i przesuwając w miejsce docelowe. Dzięki temu można posegregować je wg własnych potrzeb informacyjnych.

- Dla użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi, pozwala edytować zestawy pulpitów innych użytkowników. Umożliwia również konfigurację pulpitów domyślnych dla danej grupy użytkowników. Każdy nowy użytkownik przydzielony do danej grupy, otrzyma wstępnie skonfigurowany zestaw apletów na swoim pulpicie. Gotowe zestawy zostały już skonfigurowane w systemie, można je dowolnie zmieniać i modyfikować.

- Pozwala dodać nowy aplet do pulpitu. Po jego kliknięciu wyświetla się lista wyboru apletu.

- Przechodzi do listy rekordów z zachowaniem ustawionych filtrów

- Wyświetla konfigurację apletu

- Minimalizuje (zmniejsza) okienko apletu i chowa zawarte w nim informacje

- Usuwa aplet z pulpitu