pl:dni_wolne:vacations_days_off

Dodawanie urlopów lub innych dni wolnych pracownika

W celu dodania absencji pracownika, należy przejść do modułu “Dni wolne” znajdującego się w menu głównym po lewej stronie, następnie klikając w “Urlopy i dni wolne” oraz klikamy przycisk: “Nowy”.

W formularzu znajdującym się na ekranie widzimy następujące pola do uzupełnienia:

 • Początek - data rozpoczęcia absencji
 • Koniec - data zakończenia absencji
 • Typ - rodzaj absencji pracownika:
  • urlop zaplanowany
  • urlop na żądanie
  • choroba
  • brak zleceń w firmie (urlop bezpłatny)
  • nie pojawił się w pracy
 • Pracownik - Wybór pracownika, którego dotyczy dzień wolny
 • Status - określa status wnioskowanego okresu wolnego dla pracownika:
  • Nowy - dodaje nowy jeszcze nie ustalony przez przełożonego status
  • Zatwierdzony - zatwierdzony przez przełożonego
  • Brak zgody - nie udzielono zgody przez przełożonego
  • Anulowany - anulowany przez przełożonego
 • Notatka - pole umożliwiające dodanie notatek

Przy domyśnie ustawionych uprawenianiach urlop może zostać dodany przez dowolnego pracownika biurowego lub przez robotnika budowlanego dla siebie samego - w takim wypadku urlop wymaga zatwierdzenia przez pracownika HR.

W ustawieniach systemu jest możliwość zdefiniowania ilości płatnych przez pracodawcę dni w roku dla konkretnych rodzajów urlopów. Każdy pracownik dodatkowo w swoim kontakcie ma możliwość nadpisania tych ustawień przez pracownika z działu HR.

 1. Urlop wypoczynkowy - jest to “urlop zaplanowany”
 2. Urlop chorobowy - pracodawca wypłaca pierwsze 33 dni, a później wypłaty przejmuje ZUS lub w wypadku pracodawcy uprawnionego do wypłaty chorobowego zamiast ZUS można ustawić “Ilość dni chorobowego w roku” na 182 u wszystkich pracowników (i w ustawieniach domyślnych systemu)
 3. Urlop bezpłatny - jest to dowolny rodzaj urlopu z systemu Contr.app z ustawioną ilością dni płatnych na zero
 4. Urlop macierzyński - urlop ten jest płatny przez ZUS, więc jest to dowolny rodzaj urlopu z systemu Contr.app z ustawioną ilością dni płatnych na zero
 5. Urlop tacierzyński - urlop ten jest płatny przez ZUS, więc jest to dowolny rodzaj urlopu z systemu Contr.app z ustawioną ilością dni płatnych na zero
 6. Urlop ojcowski - urlop ten jest płatny przez ZUS, więc jest to dowolny rodzaj urlopu z systemu Contr.app z ustawioną ilością dni płatnych na zero
 7. Urlop rodzicielski - urlop ten jest płatny przez ZUS, więc jest to dowolny rodzaj urlopu z systemu Contr.app z ustawioną ilością dni płatnych na zero
 8. Urlop wychowawczy - urlop ten jest płatny przez ZUS, więc jest to dowolny rodzaj urlopu z systemu Contr.app z ustawioną ilością dni płatnych na zero
 9. Prawo do corocznego zwolnienia z pracy w związku z wychowywaniem dziecka - dla pracowników posiadających dzieci mające do 14 lat należy dodać 2 dni do urlopu chorobowego w ustawieniach kontaktu pracownika, a przy wybieraniu tego zwolnienia przez pracownika wybrać “urlop chorobowy”
 10. Urlop na żądanie - jest to “urlop na żądanie”
 11. Urlop okolicznościowy - możemy w kontakcie pracownika, w zakładce HR dodać dzień lub dwa do aktualnie naliczonych dni urlopu wypoczynkowego (lub innego) i wtedy dodać rekord urlopu dla pracownika