pl:grid_interface_functions

Podstawowa funkcjonalność

Widok listy rekordów pojawia się po kliknięciu w pozycję menu z lewej strony. Dla większości z nich funkcjonalność będzie identyczna. Ilość dostępnych kolumn zależna jest od wielkości ekranu na którym przeglądamy dane. Przykładowo dla telefonów komórkowych będą to 2 lub trzy kolumny. Dla komputerów stacjonarnych i laptopów 6 i więcej.

Na każdej liście rekordów dostępne są przyciski w prawej górnej części ekranu, które umożliwiają:

  • Tworzenie nowego rekordu na liście,
  • Eksportowanie danych do formatu CSV,

Widoczność przycisków akcji jest uzależniona od uprawnień aktualnie zalogowanego do sytemu użytkownika.

  • Niebieski - służy do podglądu rekordu - widok szczegółowy, mogą znajdować się tam dodatkowe opcje, w zależności od rodzaju modułu w którym się aktualnie znajduje
  • Pomarańczowy - realizuje edycję rekordu
  • Czerwony - usuwa wybrany rekord

Aby podejrzeć wybrany rekord, należy kliknąć w jego nazwę, lub niebieski przycisk akcji umiejscowiony po prawej stronie.

UWAGA ! Dostęp do tego poziomu danych jest uzależniony od uprawnień aktualnie zalogowanego użytkownika w systemie.

Do usuwania danych z systemu, służą przyciski w kolorze czerwonym. Są one dostępne zarówno w szczegółach rekordu, jak i na liście w tabeli danych.

Usuwanie wielu rekordów

Aby usunąć wiele rekordów na raz, wybierz je poprzez zaznaczenie “ptaszkiem” w pierwszej kolumnie po lewej stronie. Następnie z listy rozwijanej nad kolumną wybierz “Usuń wsadowo”

Wybrane rekordy mogą zostać dodane do listy ulubionych. Dzięki czemu uzyskamy łatwy dostęp do najczęściej używanych pozycji. Aby dodać do nich wybrany wiersz, klikamy ma przełącznik w kolumnie Ulubione (patrz zrzut ekranu poniżej). Rekord będzie dostępny w sekcji “Ulubione” - dostępne w menu głównym.

Istnieje możliwość filtrowania bezpośrednio z widoku tabeli rekordów. W tym celu należy kliknąć w ikonkę znajdującą się obok nagłówka kolumny. W zależności od rodzaju danych występujących w kolumnie, otrzymamy możliwość wpisania tekstu, liczb, wybrania z listy rozwijanej czy wskazania daty lub godziny. Aby wyłączyć aktywne filtry przyciskamy na

Sortowanie od A-Z lub Z-A, można zrealizować klikając w ikonkę znajdującą się obok nagłówka kolumny.

Aby rozwinąć listę szybkich filtrów, należy kliknąć przycisk ze strzałką w dół, jego lokalizację przedstawia poniższy zrzut ekranu. Możemy filtrować dane wg znajdujących się w koszu, pokazać tylko pozycje dodane do ulubionych lub sortować wg ostatnio przeglądanych oraz przeglądanych w interwale czasu: 7 dni, 3 dni, 24 godziny.

Aby filtrować listę wg dostępnych pól, należy kliknąć w niebieski przycisk z napisem “Filtruj”. Zostanie rozwinięty formularz wraz z polami do uzupełnienia. Należy pamiętać że dla każdego innego modułu lista dostępnych pól może ulec zmianie. Po uzupełnieniu wymaganych informacji, klikamy “Szukaj”. Lista z danymi zostanie przefiltrowana zgodnie z ustalonymi kryteriami.