pl:interface_functions

Funkcje pomocnicze w formularzach

Podczas edycji rekordów dostępne są funkcje pomocnicze. Kontrolki znajdują się u dołu formularza edycji danych.

Przycisk: “Resetuj” służy to resetowania formularza. W przypadku tworzenia nowego rekordu, usunie dane z pól formularza. Jeżeli formularz jest w trybie edycji, przycisk przywróci wartości pól zapisane w bazie danych.

Pola “Kontynuuj edycję” , “Zobacz”, po naciśnięciu przycisku “Wyślij”, oraz ich zaznaczeniu umożliwiają kolejno : Podgląd wpisu, Tworzenie następnego wpisu, Kontynuację edycji bieżącego wpisu. Jeżeli żadne z powyższych nie zostanie zaznaczone to po naciśnięciu przycisku “Wyślij” nastąpi przeniesienie do widoku listy firm.