pl:materialy:inventory

Magazyn materiałów

Magazyn materiałów to moduł przechowujący aktualne stany materiałów ich lokalizację w magazynie. Pozwala również na przypisanie stanu minimalnego w celu uniknięcia całkowego braku materiałów na stanie, a tym samym uniknięcie niepotrzebnych przestojów przez pracowników.

Aby przejść do magazynu materiałowego należy kliknąć w “Materiały w menu po lewej stronie ekranu. Zostanie wyświetlona lista. W celu dodania nowej pozycji klikamy . Zostanie wyświetlony formularz nowego materiału.

Dostępne pola:

  • Nazwa materiału - nazwa materiału dodawana do systemu
  • Kod kreskowy - ciąg znaków który będzie reprezentować materiał na etykiecie z kodem kreskowym
  • Miejsce przechowywania - określa miejsce składowania w magazynie
  • Stan minimalny - ustawia minimalny stan, dzięki któremu w momencie jego przekroczenia system odpowiednio poinformuje użytkownika.
  • Jednostka ilości - jednostka w której wyrażona jest ilość: np kilogram, metr bieżący itp.
  • Kategoria - wskazuje kategorię do której przypisany jest materiał. Kategorie tworzy się w obrębie ustawień administracyjnych.
  • Notatka - umożliwia dodanie notatki do pozycji materiałowej

System informuje o przekroczeniu niskiego stanu, poprzez zmianę koloru tła wiersza na liście materiałów danej pozycji. Dodatkowo kolumna: “Żądana ilość” - informuje o zapotrzebowanej ilości a kolumna: “Ilość” - wykazuje aktualny stan magazynowy. Sposób wizualnej informacji dla użytkownika został przedstawiony na poniższym zrzucie ekranu: