pl:materialy:inventory_category

Kategorie materiałów

Kategorie materiałów dodajemy w panelu administracyjnym. Możliwość ich dodania uzależniona jest od posiadanych uprawnień aktualnie zalogowanego użytkownika w systemie.

Aby przejść do panelu dodawania kategorii należy kliknąć na “Admin” w menu po lewej stronie a następnie “Magazyn” oraz “Kategorie materiałów.

Nową kategorię dodajemy poprzez kliknięcie . Uzyskujemy w ten sposób formularz do uzupełnienia z następującymi polami:

  • Nazwa kategorii - nazwa tworzonej kategorii do której zostaną przypisane materiałów: np. płaskowniki, profile, kleje, rozpuszczalniki, itp.