pl:materialy:inventory_purchases

Zakupy materiałowe

Moduł rejestruje i przechowuje zakupy materiałowe wykonane w firmie. Wskazując na materiał, którego dotyczy zakup, podnosi jego stan magazynowy zgodnie z uzupełnionymi danymi na formularzu.

W celu zarejestrowania zakupu materiału w systemie, przechodzimy do modułu klikając w “Materiały” a następnie “Zakupy materiałów” dostępnych w menu po lewej stronie. Klikając w na ekranie zostanie wyświetlony formularz:

Dostępne pola do wypełnienia:

 • Data - termin dokonania zakupu
 • Dostawca - kontrahent sprzedający zakupiony materiał
 • Nr faktury - nr dokumentu zakupowego
 • Notatka - notatka do dokonanych zakupów

Do dodawania pozycji materiałowych służy sekcja “Lista materiałów”. W momencie naciśnięcia przycisku formularz zostanie rozszerzony każdorazowo o nowe pola:

 • Materiał - wskazuje na materiał dostępny w magazynie materiałowym
 • Cena jednostkowa - kwota określające koszt zakupu jednostki przypasanej do materiału. Po wybraniu docelowej pozycji w polu “Materiał” jednostka zostaje wyświetlona w polu “Ilość” - na końcu wiersza
 • Ilość - ilość zakupionego materiału w określonej jednostce materiałowej

Jeżeli docelowy materiał nie istnieje w magazynie materiałów, należy dodać go do systemu. Służy do tego celu przycisk . Po jego naciśnięciu otworzy się nowe okno z formularzem tworzenia materiału:

 • Nazwa materiału - nazwa materiału dodawana do systemu
 • Kod kreskowy - ciąg znaków który będzie reprezentować materiał na etykiecie z kodem kreskowym
 • Miejsce przechowywania - określa miejsce składowania w magazynie
 • Stan minimalny - ustawia minimalny stan, dzięki któremu w momencie jego przekroczenia system odpowiednio poinformuje użytkownika.
 • Jednostka ilości - jednostka w której wyrażona jest ilość: np kilogram, metr bieżący itp.
 • Kategoria - wskazuje kategorię do której przypisany jest materiał. Kategorie tworzy się w obrębie ustawień administracyjnych.
 • Notatka - umożliwia dodanie notatki do pozycji materiałowej