pl:materialy:inventory_usages

Rozchody materiałów

Moduł rozchody materiałów służy do przypisania wydanych oraz zużytych materiałów do projektu, pracownika lub serwisu wyposażenia. System automatycznie obciąża docelowego odbiorcę oraz pomaga kontrolować ilości materiałów wydanych do realizacji zamówień.

Klikając w “Rozchody materiałów” w kategorii “Materiały” dostępnych w menu po prawej stronie, otrzymamy listę materiałów wykorzystanych do zleceń. Aby dodać nową pozycję do listy należy kliknąć przycisk . Na ekranie otrzymamy w ten sposób formularz do uzupełnienia wraz z polami:

  • Data - data wydania materiału z magazynu
  • Materiały - lista wydanych materiałów
  • Ilość - ilość wydanych materiałów
  • Przypisz do - umożliwia przydzielenie wydawanego materiału do:
    • Pracownika
    • Projektu
    • Serwisu wyposażenia

W momencie zatwierdzenia poprzez przycisk “Wyślij” system rozchoduje materiał wraz ze zdjęciem podanej ilości ze stanu oraz przypisze do pracownika, projektu lub serwisu wyposażenia - w zależności od wybranej opcji na formularzu.

Ważne !

Warunkiem prawidłowego rozliczania przez system jest wskazanie w polu “Przypisz do” na formularzu wykorzystania materiału właściwej pozycji: pracownik, projekt lub serwis wyposażenia a następnie przypisania właściwego rekordu.