pl:new_applet

Dodawanie apletów do pulpitu

W celu dodania apletu, klikamy w pomarańczowy przycisk “Nowy aplet”. Pole “Typ apletu” zawiera listę dostępnych apletów, które mogą prezentować wymagane dane. Wskazujemy z w/w listy aplet i przechodzimy do kolejnych pół. Pole Tytuł apletu możemy uzupełnić własną nazwą. Jeżeli tego nie zrobimy, system będzie wyświetlał domyślną nazwę apletu. Analogicznie jest również z wyborem koloru apletu. Pole “Kolumna” określa położenie apletu.

W momencie kliknięcia przycisku “Wyślij” system zapisze aplet. Często jest tak, że po tej czynności system poprosi o uzupełnienie dodatkowych informacji. W takim przypadku uzupełniamy pola które są potrzebne i ponownie klikamy w przycisk “Wyślij”. Spowoduje to przejście do pulpitu. Każdy aplet dodany tą metodą zostaje umieszczony u dołu kolumny. Należ więc przenieść go w miejsce które będzie dla niego bardziej odpowiednie.