Importowanie danych do systemu

Plik z danymi który będziemy chcieli importować musi zostać odpowiednio przygotowany. Taki plik możemy również wygenerować z systemu, na którym do tej pory pracowaliśmy. Importer systemu Contractors.es obsługuje następujące typy plików: *.CSV; *.XLSX. Dane muszą być ułożone w kolumnach wraz z opisanymi nagłówkami, tak jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Dane, które mogą zostać zaimportowane na przykładzie kontaktów:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Tytuł
 • Firma (dokładna nazwa firmy - musi znajdować się w systemie)
 • Firma - ID rekordu (nr ID firmy znajdującej się w systemie Contractors.es)
 • Firma - Zewnętrzne ID
 • Telefon służbowy
 • Telefon komórkowy
 • Faks
 • Email
 • Adres www
 • Adres 1, 2
 • Miasto
 • Kraj
 • Kod państwa w systemie ISO (dla Polski będzie: PL)
 • Województwo
 • Kod województwa
 • Dział (nazwa musi istnieć w systemie)
 • Grupy (grupy muszą być zdefiniowane w systemie. Poszczególne grupy należy oddzielić przecinkami lub kreską pionową)

Moduł importowania danych znajduje się w części administracyjnej. Aby tam przejść klikamy kolejno w menu po lewej stronie: “Admin” a następnie “Import”. Zadania import w systemie są kolejowane, aby dodać nowy import klikamy w przycisk . Na wyświetlonym formularzu należy wskazać typ danych do importu. Następnie wskazujemy plik na podstawie którego będzie wykonywany proces importu. Zatwierdzamy przyciskiem “Wyślij” znajdującym się u dołu formularza.

Gdy wczytamy w/w plik do systemu można przejść do mapowania kolumn. Należy powiązać kolumny wczytanego pliku z docelowymi rekordami w systemie. Niektóre z danych mogą wymagać wcześniej dodanych rekordów - jest tak gdy pracujemy na polach ID rekordów powiązanych (gdy chcemy powiązać kontakt z firmą). Gdy już wskazaliśmy dane które chcemy importować, klikamy przycisk Wyślij. Zadanie zostanie dodane do kolejki i wciągu kilku minut zostanie zaimportowane. W przypadku gdy zaistnieje błąd, system poinformuje o takim fakcie na liście importowanych plików.