pl:record_changelog

Dziennik zmian

Zakłada “Dziennik zmian rekordu” służy do monitorowania przeprowadzonych zmian w rekordzie. Podobnie jak w zakładce “Informacje o wpisie”, nie można dokonać edycji wartości.

System wskazuje które wartości pól były zmienione i przez jakiego użytkownika. Dodatkowo mamy do dyspozycji informację o dacie i godzinie dokonanej zmiany. Można również podejrzeć wartość, która została nadpisana.