pl:wyposazenie:equipment_category

Kategorie wyposażenia

Kategorie wyposażenia dodajemy w panelu administracyjnym. Możliwość ich dodania uzależniona jest od posiadanych uprawnień aktualnie zalogowanego użytkownika w systemie.

Aby przejść do panelu dodawania kategorii należy kliknąć na “Admin” w menu po lewej stronie a następnie “Magazyn” oraz “Kategorie wyposażenia.

Nową kategorię dodajemy poprzez kliknięcie . Uzyskujemy w ten sposób formularz do uzupełnienia z następującymi polami:

  • Nazwa kategorii - nazwa tworzonej kategorii do której zostanie przypisane elementy wyposażenia: np. koparki, zagęszczarki, betoniarki itp.
  • Koszt za jednostkę - jest to stawka określająca koszt pracy elementu wyposażenia dla pojedynczej jednostki określonej w polu “Jednostka”. Należy pamiętać że wszystkie elementy wyposażenia znajdujące się w tej kategorii będą obliczane zgodnie z uzupełnionymi wartościami.
  • Jednostka - Jednostka w której określany jest koszt pracy dla wyposażenia należącego do kategorii

Przykład

Kategoria Koparki i ładowarki. Koszt pracy to 300 zł/h. Tworząc kategorię podajemy analogicznie:

  • Koszt za jednostkę: 300
  • Jednostka: h