pl:wyposazenie:equipment_extend_requests

Odroczenia zwrotu

Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany terminu zwrotu wypożyczonego sprzętu, system umożliwia dodanie nowego terminu zwrotu i zarejestrowanie faktu w bazie danych. Służy do tego moduł “Odroczenia zwrotu” dostępny w menu po lewej stronie.

Formularz tworzenia odroczenia zwrotu dostępny jest po naciśnięciu przycisku

Dostępne pola do uzupełnienia:

  • Wypożyczone wyposażenie - należy wskazać wyposażenie, którego dotyczy odroczenie terminu zwrotu
  • Nowa planowana data zwrotu - nowy termin zwrotu

Jeżeli w systemie został złożony wniosek o odroczenie zwrotu wyposażenia, powinien zostać zatwierdzony lub odrzucony przez osobę uprawnioną. Służy do tego kolumna “Status” na liście odroczenia zwrotu. Aby zatwierdzić lub odrzucić wniosek, klikamy w “oczekuje”, przechodząc tym samym do formularza zmiany statusu.

Pola na formularzu:

  • Wyposażenie - pole tylko do odczytu. Wskazuje nazwę wyposażenia, którego dotyczy odroczenie zwrotu
  • Nowa planowana data zwrotu - nowy termin zwrotu
  • Status - zatwierdza lub odrzuca wniosek poprzez wybór:
    • zatwierdzone
    • brak zgody
  • Notatka - umożliwia dodania notatek i informacji dodatkowych