pl:wyposazenie:equipment_new

Dodawanie nowego wyposażenia

Lista wyposażenia stanowi magazyn przechowujący nazwy sprzętu będącego na wyposażeniu firmy. Listę można wyświetlić klikając kolejno w menu dostępne po lewej stronie ekranu: “Wyposażenie”, “Lista wyposażenia”

Klikając w przycisk otrzymujemy formularz dodawania nowego rekordu wyposażenia, wraz z polami (pola wymagane oznaczono czerwoną gwiazdką):

 • Identyfikator wyposażenia - unikalny ciąg znaków: litery oraz cyfry stanowiące identyfikację wyposażenia w systemie
 • Nazwa wyposażenia - Nazwa dodawanego sprzętu
 • Nr seryjny - nr seryjny sprzętu
 • Lokalizacja w magazynie - określa miejsce przechowywania w magazynie sprzętu.
 • Kwota zakupu - kwota za którą został nabyty sprzęt
 • Data zakupu - data zakupu sprzętu
 • Nr faktury - nr dokumentu zakupu
 • Kategoria - przydziela sprzęt do określonej kategorii. Kategorie dodaje się w panelu administracyjnym - wymagane są uprawnienia.
 • Wymaga serwisu - przełącznik informuje system, o wymogu serwisowania wyposażenia z określonym interwałem serwisowym.
 • Interwał serwisowy - interwał po którym powinien zostać wykonany serwis urządzenia - pole dostępne gdy przełącznik “Wymaga serwisu” jest w pozycji załączonej
 • Stan licznika w momencie zakupu - początkowy stan licznika sprzętu.
 • Notatka - pole umożliwia dodanie notatek