pl:wyposazenie:equipment_pick_ups

Rejestr odbioru wyposażenia

Rejestr odbioru wyposażenia przechowuje zgłoszenia odbioru sprzętu, którego nie jest w stanie zrealizować samodzielnie. W celu dodania zlecenia odbioru do systemu, należy przejść do rejestru odbiorów wyposażenia znajdującego się w menu po lewej stronie pod nazwą: “Odbiór wyposażenia”. Klikając w przycisk na ekranie pojawi się formularz:

  • Dotyczy wypożyczenia - w polu wskazuje się wypożyczone wyposażenie które należy odebrać
  • Data - data odbioru

Klikając zlecenie odbioru sprzętu zostanie dodane do systemu.

Każde zarejestrowane zlecenie odbioru sprzętu powinno zostać oznaczone jako odebrane przez pracownika docelowego. Aby dokonać takiego meldunku, przechodzimy do listy zleceń odbioru sprzętu. Otwieramy formularz odbioru sprzętu przez kliknięcie w “Odbierz” w kolumnie “Data odbioru” lub “Nie” w kolumnie “Odebrany”.

  • Nazwa wyposażenia - pole tylko do odczytu, określa wyposażenie którego dotyczy zlecenie odbioru
  • Data odbioru - termin wykonania odbioru
  • Odebrany przez pracownika - wskazuje na pracownika, który dokonał odbioru
  • Zwróć do magazynu - Jeżeli sprzęt zostaje fizycznie zwrócony do magazynu - przełącznik musi zostać ustawiony w pozycji “TAK”, w przeciwnym wypadku na pozycję “NIE”.

Po zatwierdzeniu formularza system ustawia zlecenie odbioru jako “Odebrane”.

Istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich zleceń odbioru, lub oznaczonych jako odebrane lub oczekujące. Służą do tego filtry dostępne w lewym górnym rogu listy zleceń odbioru sprzętu.