pl:wyposazenie:equipment_rental

Rejestr wypożyczenia

Rejestr wypożyczenia to moduł, który przechowuje informacje o wypożyczonym sprzęcie przez pracowników. Aby przejść do modułu klikamy w “Lista wyposażenia” w menu po lewej stronie, a następnie “Rejestr wypożyczenia.

W celu zarejestrowania w systemie wypożyczenia sprzętu należy kliknąć przycisk . Następnie uzupełnić formularz zgodnie rzeczywistością.

Do dyspozycji mamy następujące pola:

 • Wypożyczenie z firmy zewnętrznej - przełącznik informujący system o fakcie wypożyczenia sprzętu z zewnętrznej firmy. Po ustawieniu w pozycję na “TAK” dostępne są pola dodatkowe:
  • oznaczenie urządzenia z wypożyczalni
  • opis urządzenia z wypożyczalni
  • firma wypożyczająca
  • koszt wypożyczenia urządzenia
  • okres rozliczania kosztu wypożyczenia
 • Wyposażenie - pole listy rozwijanej w którym wskazujemy wyposażenie dostępne w systemie. Jeżeli wybrana pozycja nie jest dostępna, należy sprawdzić czy została dodana do listy wyposażenia lub czy aktualnie nie znajduje się podczas prac serwisowych.
 • Data - określa datę wypożyczenia
 • Pracownik - przydziela pracownika który wypożycza sprzęt
 • Przypisz - przełącznik umożliwiający przydzielić aktualne wypożyczenie sprzętu do klienta lub projektu
 • Szacowana data zwrotu - przybliżona data zwrotu sprzętu do magazynu
 • Data zwrotu - określa dzień w którym dokonano zwrotu sprzętu.

System umożliwia wypożyczenie wielu sprzętów za jednym razem. Służy do tego żółty przycisk “Wydaj kilka sprzętów za jednym razem” dostępny w widoku listy w rejestrze wypożyczenia.

Klikając w w/w przycisk otrzymamy formularz z polami jak podczas dodawania pojedynczego wypożyczenia. Pole “Wyposażenie” posiada możliwość wskazania wielu urządzeń aktualnie wypożyczanych. Aby zatwierdzić klikamy “Wyślij”.

Zwrot wyposażenia

Meldunek informujący o zwrocie sprzętu należy wykonać każdorazowo w momencie zwrotu sprzętu do magazynu przez pracownika. Dzięki temu dane dostępnych sprzętów w systemie będą zawsze aktualne.

Aby złożyć meldunek o zwrocie sprzętu, przechodzimy do Listy wyposażenia klikając w menu po lewej stronie. Następnie klikamy w “Identyfikator” lub “Nazwę wyposażenia, dzięki czemu zostaniemy przeniesieni do widoku szczegółowego rekordu. W zakładce “Wypożyczenia” widoczne są pozycje z historią wypożyczenia wybranego elementu wyposażenia. W celu potwierdzenia zwrotu do magazynu należy kliknąć w “zwrot” w kolumnie “Data zwrotu.

Zostaniemy przekierowanie do formularza zwrotu sprzętu w którym należy uzupełnić następujące pola:

 • Data zwrotu - data zwrotu wyposażenia
 • Licznik użycia podaje - przełącznik informujący system o rodzaju podawanego licznika
  • całość - podajemy pełen stan licznika
  • część - podajemy przebieg licznika od momentu wypożyczenia
 • Licznik użycia - wartość licznika użycia podana zgodnie z ustawieniem powyższego pola
 • Urządzenie zwrócone w tym samym stanie - W przypadku gdy sprzęt został uszkodzony należy przełączyć w pozycję “Nie”.
  • Co jest uszkodzone - opis czego dotyczy uszkodzenie
  • Zdjęcia uszkodzeń - umożliwia dodawanie zdjęć dokumentujących uszkodzenia wyposażenia
 • Notatka - pole umożliwia dodanie notatek do meldunku zwrotu

W celu poinformowania systemu o zwrocie wyposażenia z pozycji rejestru wyposażenia, przechodzimy do “Rejestru wypożyczenia” klikając w element menu po lewej stronie. Otrzymamy w ten sposób listę wypożyczonych oraz zwróconych do magazynu elementów wyposażenia. W celu odnalezienia wymaganej pozycji należy zastosować filtr “w użyciu”, do którego przejdziemy klikając w przycisk “Filtruj”.

Jeżeli znamy dokładną nazwę wypożyczonego urządzenia można zastosować bardziej precyzyjne filtrowanie listy. Służy do tego przycisk . W wyświetlonym formularzu uzupełniamy np. pole “Wyposażenie” - należy wybrać interesującą nas pozycję oraz w zależności od potrzeb uzupełnić pozostałe pola filtru. Następnie klikamy w przycisk

Lista zostanie przefiltrowana zgodnie z wpisanymi danymi. W celu potwierdzenia zwrotu do magazynu należy kliknąć w “zwrot” w kolumnie “Data zwrotu. Zostaniemy przekierowani do formularza zwrotu sprzętu w którym należy uzupełnić pola analogicznie jak w przypadku zwrot sprzętu z pozycji listy wyposażenia.