pl:wyposazenie:equipment_requests

Zapotrzebowania sprzętowe

System umożliwia zgłaszanie zapotrzebowania na sprzęt, wymagany do realizacji powierzonych zadań. Służy do tego moduł “Zapotrzebowania sprzętowe”. Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno sprzętu dostępnego w magazynie jak i sprzętu który należy zakupić lub wypożyczyć z zewnętrznej firmy. Aby dodać zapotrzebowanie sprzętowe, przechodzimy do modułu “Zapotrzebowania sprzętowe” klikając w odpowiednią pozycję w menu po lewej stronie. Klikając w widoku listy na przycisk na ekranie pojawi się formularz:

Pola dostępne:

 • Nazwa wyposażenia - w polu wpisujemy dowolną nazwę wyposażenia na które składamy zapotrzebowanie sprzętowe
 • Wyposażenie potrzebne od dnia - termin określający rozpoczęcie prac z wnioskowanym wyposażeniem
 • Szacowana data zwrotu - data oddania do magazynu
 • Przypisz - przełącznik umożliwiający przypisanie zapotrzebowania sprzętowego do projektu lub klienta
 • Zgłoszone przez pracownika - pole określa pracownika składającego zapotrzebowanie sprzętowe

W momencie gdy zakup lub wypożyczenie sprzętu zostanie zrealizowane w oparciu o zapotrzebowanie sprzętowe, można przystąpić do wydania urządzenia. W przepadku zakupu takiego sprzętu, warunkiem poprawnego procesu jest dodanie takiego sprzętu do listy wyposażenia.

W celu przejścia do formularza wydania urządzenia, na liście zapotrzebowania sprzętowego klikamy w pole “Zapotrzebowanie na wyposażenie - wydanie urządzenia” w kolumnie “Dotyczy wyposażenia” na wysokości wybranej pozycji.

 • Nazwa wyposażenia - nazwa sprzętu zapotrzebowana przez pracownika
 • Wypożyczenie z firmy zewnętrznej - przełącznik którym określa się pochodzenie wyposażenia. W przypadku wypożyczenia z firmy zewnętrznej ustawiamy w pozycję “TAK”. Otrzymujemy w ten sposób dodatkowe pola:
  • oznaczenie urządzenia z wypożyczalni
  • opis urządzenia z wypożyczalni
  • firma wypożyczająca
  • koszt wypożyczenia urządzenia
  • okres rozliczania kosztu wypożyczenia
 • Wyposażenie - określa wyposażenie dostępne w systemie wskazujące na zapotrzebowany przez pracownika sprzęt. Pole niedostępne gdy przełącznik “Wypożyczenie z firmy zewnętrznej” ustawiono na “TAK”.
 • Data - data odbioru wyposażenia
 • Szacowana data zwrotu - wstępny termin zwrotu do magazynu