pl:wyposazenie:equipment_service

Serwis wyposażenia

Moduł “Serwis wyposażenia” służy do rejestrowania sprzętu przekazywanego do przeglądu serwisowego lub naprawy. Aby przejść do modułu klikamy po lewej stronie w “Wyposażenie” a następnie “Serwis wyposażenia”.

W celu dodania nowego rekordu klikamy przycisk , przechodząc tym samym do formularza nowego serwisu wyposażenia. Pola do dyspozycji użytkownika:

 • Wyposażenie - należy wskazać wyposażenie, którego dotyczy zdarzenie serwisowe
 • Data - data przekazania do serwisu
 • Dostawca - kooperant które realizuje przegląd lub naprawę sprzętu
 • Szacowana data zwrotu - termin w którym przewidujemy zwrot z serwisu
 • Opis - informacje związane z przekazaniem do serwisu, np występujące problemy, uszkodzenia itp.
 • Stan licznika przed oddaniem do serwisu - stan licznika w momencie przekazania do serwisu
 • Z powodu uszkodzenia - przełącznik informujący o fakcie uszkodzenia wyposażenia przez pracownika.
  • Pracownik odpowiedzialny za uszkodzenie - pole przypisania pracownika odpowiedzialnego za powstałe uszkodzenia. Pole dostępne gdy przełącznik “Z powodu uszkodzenia” jest w pozycji “TAK”
 • Data zwrotu - określa termin przyjęcia sprzętu z serwisu. Pole należy uzupełnić w dniu przyjęcia.

Jeżeli do wykonania serwisu wyposażenia zachodzi potrzeba wykorzystania materiałów dostępnych w magazynie, należy wskazać je na formularzu. Służą do tego pola dodatkowe w sekcji “Do serwisu użyto materiał z naszego magazynu”. Aby dodać materiały serwisowe, każdorazowo klikamy w przycisk .

Dostępne pola

 • Materiały - pole umożliwiające wskazanie materiałów dostępnych w magazynie
 • Ilość - ilość wykorzystana w celu naprawy wyposażenia

Aby zakończyć i dodać zdarzenie serwisowe do systemu klikamy

Należy pamiętać że system nie pozwoli na dodanie zdarzenia serwisowego dla wyposażenia będącego aktualnie wypożyczone lub będącego podczas innego zadania serwisowego. W momencie podjęcia takiej próby system zgłosi błąd z odpowiednim komunikatem.

Przyjęcie wyposażenia z serwisu

Meldunek przyjęcia z serwisu należy wykonać w dniu przycięcia. System umożliwia potwierdzenie przyjęcia na dwa sposoby.

Aby złożyć meldunek o zwrocie sprzętu z serwisu, przechodzimy do Listy wyposażenia klikając w menu po lewej stronie. Następnie klikamy w “Identyfikator” lub “Nazwę wyposażenia, dzięki czemu zostaniemy przeniesieni do widoku szczegółowego rekordu. W zakładce “Serwis” widoczne są pozycje z historią wypożyczenia wybranego wcześniej elementu wyposażenia. W celu potwierdzenia zwrotu z serwisu należy kliknąć w “zwrot” w kolumnie “Data zwrotu. Formularz przyjęcia opisano niżej.

W celu zameldowania w systemie o zwrocie wyposażenia z serwisu poprzez rejestr serwisu wyposażenia, klikamy w “Serwis wyposażenia” dostępny w kategorii “Wyposażenie” w menu po lewej stronie. Otrzymamy w ten sposób listę sprzętu będących lub zwróconych z serwisu. W celu szybkiego odnalezienia wymaganej pozycji należy zastosować filtr ” W serwisie”, do którego przejdziemy klikając w strzałkę na przycisku “Filtruj”.

Lista zostanie przefiltrowana zgodnie z wpisanymi danymi. W celu potwierdzenia zwrotu z serwisu, należy kliknąć w “zwrot” w kolumnie “Data zwrotu. Zostaniemy przekierowani do formularza zwrotu sprzętu opisanego poniżej.

Formularz przyjęcia z serwisu posiada następujące pola:

 • Data zwrotu - termin zwrotu wyposażenia z serwisu
 • Koszt - kwota za usługę serwisową
 • Stan licznika po odbiorze z serwisu - odczyt licznika w momencie przyjęcia sprzętu
 • Notatka - opis wykonanego serwisu lub stanu urządzenia po zakończeniu serwisowania

Jeżeli do wykonania serwisu wyposażenia zaszła potrzeba wykorzystania materiałów dostępnych w magazynie, należy wskazać je na formularzu. Służą do tego pola dodatkowe w sekcji “Do serwisu użyto materiał z naszego magazynu”. Aby dodać materiały serwisowe, każdorazowo klikamy w przycisk .

Dostępne pola

 • Materiały - pole umożliwiające wskazanie materiałów dostępnych w magazynie
 • Ilość - ilość wykorzystana w celu naprawy wyposażenia