Przejdź do treści

Magazyn

Efektywne zarządzanie różnymi aspektami związanymi z magazynowaniem uzyskasz, odpowiednio konfigurując moduł magazynowy. Określisz w nim rodzaje wyposażenia, kategorie materiałów magazynowych oraz miejsca ich przechowywania. Jeżeli wykonasz to dokładnie, możliwe będzie sprawniejsze monitorowanie, kontrolowanie zapasów, a także optymalizacja procesów magazynowych.

Rodzaje wyposażenia

Na liście wyposażenia działu magazynowego oprócz materiałów znajduje się również sprzęt wykorzystywany przez pracowników na projektach. Tworzenie kategorii sprzętu umożliwia segregację wyposażenia na liście. Możesz stworzyć grupy, określające ich przeznaczenie np. narzędzia ręcznie, narzędzia pneumatyczne, sprzęt elektryczny oraz maszyny budowlane.

UWAGA: Do wyposażenia zalicz wszystkie narzędzia, które są identyfikowalne, np. wiertarka jest wyposażeniem, rzadko używana otwornica również może być wyposażeniem, ale małe wiertła, które się stosunkowo szybko zużywają już nim nie są (zaliczymy je raczej do materiałów zużywanych na budowie lub przydzielanych pracownikom).

PAMIĘTAJ: Dla maszyn i urządzeń które się zużywają, możesz określić szacunkowe koszty ich eksploatacji. Parametry ustawione dla jednej grupy wyposażenia, obowiązują we wszystkich sprzętach wpisanych na jej listę.

Tworzenie kategorii wyposażenia (sprzętu) przeprowadzisz w określonej kolejności:

 1. Przejdź do menu “Admin -> Magazyn -> Kategorie sprzętu”.
 2. Kliknij w przycisk “Nowy” i uzupełnij formularz, zwracając uwagę na pola:
 • Nazwa kategorii: Określ nazwę kategorii, do której będzie można przypisywać powiązany sprzęt, np. wiertarki.

 • Koszt za jednostkę: Ustal koszt dla jednostki pracy sprzętu (dotyczy wyłącznie wyposażenia, dla którego można oszacować ten koszt na podstawie licznika pracy godzin lub innej jednostki, np. agregat malarski).

 • Jednostka: Określ miarę stopnia zużycia sprzętu, np. według godzin pracy.

 1. Zachowaj wprowadzone dane za pomocą przycisku “Zatwierdź”.

PAMIĘTAJ: Koszt wykorzystania sprzętu będzie zaliczony do kosztów projektu na którym sprzęt był wykorzystywany. Wartość ta będzie widoczna w raporcie dotyczącym opłacalności projektu.

UWAGA: Jeśli przypiszesz chociaż jeden sprzęt do danej grupy wyposażenia, nie będziesz mógł usunąć tej grupy z listy. Aby usunąć kategorię przenieś wszystkie sprzęty do innej kategorii.

Kategorie materiałów magazynowych

Listę z materiałami magazynowymi możesz posegregować tworząc grupy precyzujące ich przeznaczenie. Mogą to być min. kategorie o nazwach: materiały konstrukcyjne, materiały izolacyjne, zaprawy i kleje, farby i impregnaty oraz elementy metalowe.

Nazwy dla kategorii materiałów magazynowych stworzysz według poniższej kolejności:

 1. Przejdź do menu “Admin -> Magazyn -> Kategorie magazynu”.

 2. Kliknij w przycisk “Nowy”, uzupełnij formularz i zapisz go przyciskiem “Zatwierdź”.

UWAGA: Jeśli przypiszesz jakikolwiek materiał do danej grupy materiałów magazynowych, niemożliwe będzie usunięcie tej nazwy grupy z listy. Aby usunąć kategorię przenieś wszystkie materiały do innej kategorii.

Miejsca magazynowania

W dziale dotyczącym miejsc magazynowych określisz konkretne magazyny, w których przechowywane są materiały. Nadanie nazw tym miejscom ułatwia skuteczną kontrolę nad zapasami oraz usprawnia operacje logistyczne.

PAMIĘTAJ: Jeśli w Twojej firmie istnieje więcej niż jeden magazyn z miejscem do składowania materiałów, to zapisz tą informację w systemie.

UWAGA: Wprowadź informacje dotyczące Magazynu Głównego, którego nazwa została automatycznie wygenerowana i jest dostępna w systemie.

Tworzenie nowych miejsc magazynowych wykonasz według kolejności:

 1. Otwórz sekcję o nazwie “Admin -> Magazyn -> Miejsca magazynowania”.

 2. Kliknij przycisk “Nowy” i wypełnij formularz, uwzględniając następujące pola:

 • Nazwa magazynu: Identyfikuje magazyn na liście.

 • Dane adresowe: Określ lokalizację magazynu na mapie.

 1. Zapisz dane przyciskiem “Zatwierdź”.

UWAGA: Materiały mogą być przechowywane nie tylko w magazynie, ale także w miejscu realizacji projektu. Zarejestrowane miejsca składowania materiałów w systemie będą widoczne na liście przesunięć magazynowych.

Etykiety wyposażenia

Stworzenie etykiet do oznaczania sprzętu to niezbędny krok ułatwiający inwentaryzację oraz przyjmowanie i wydawanie sprzętu. Etykiety inwentaryzacyjne generowane przez Contractors.es zawierają:

 • Nazwę sprzętu lub początek nazwy

 • Unikatowy numer inwentarzowy

 • Kod kreskowy

Konfiguracja wyglądu etykiet wyposażenia jest już automatycznie ustawiona przez system i możesz ją edytować w poniższej kolejności:

 1. Przejdź do menu “Admin -> Magazyn -> Ustawienia” i wybierz przycisk “Szybka edycja” dla rekordu o nazwie “Etykieta na sprzęt”.

 2. Dokonaj zmian w formularzu dotyczących wielkości etykiety i zapisz je przyciskiem “Zatwierdź”.

Skanowanie etykiet z wyposażenia znacząco przyspieszy procesy magazynowe. Więcej informacji na temat rejestrowania i wyszukiwania wyposażenia za pomocą specjalnych etykiet znajdziesz tutaj.