Przejdź do treści

Często zadawane pytania

 1. Jak mogę ustawić logo firmy, które będzie widoczne w systemie?

  Logo firmy ustawisz w panelu administracyjnym w sekcji “Ustawienia ogólne”. Możesz ustawić logo dla menu zwiniętego oraz rozwiniętego dla których określone zostały rozmiary plików graficznych.

 2. W jaki sposób mogę zaimportować dane do systemu?

  Przygotuj dane w odpowiednim formacie i skorzystaj z funkcji importu danych, którego kolejność została opisana dokładniej tutaj. Dzięki importowi danych w prosty i szybki sposób uzupełnisz dane w wybranych sekcjach systemowych.

 3. Które sekcje systemowe mogę zaimportować, a których nie?

  System pozwala zaimportować dane tylko do grup: “Kontakty”, “Firmy”, “Wyposażenie” oraz “Magazyn Materiałów”. W tych grupach statystycznie danych do importu może być najwięcej.

 4. Po czym poznam, że import danych został zakończony?

  Każdy poprawnie zaimportowany plik z danymi otrzyma na liście rekordów importowanych status “Ukończony”. Jeżeli nie ustawisz poprawnie przyporządkowania kolumn system nie pozwoli na wykonanie importu. Więcej na temat procesu importu znajdziesz tutaj.

 5. Jak utworzyć konto użytkownika w systemie?

  Aby utworzyć konto użytkownika, należy przejść do menu “CRM -> Pracownicy”, wpisać pracownika na listę i oznaczyć w zakładce “HR” jego zatrudnienie w firmie. Wówczas wtedy będziesz mógł utworzyć konto użytkownikowi systemu według schematu opisanego tutaj.

 6. Jakie są różnice między uprawnieniami “Publiczne”, “Publiczne, tylko do odczytu” i “Prywatne” podczas tworzenia rekordów?

  Uprawnienia “Publiczne” pozwalają każdemu z odpowiednimi uprawnieniami systemowymi na edycję, usuwanie i przeglądanie takiego rekordu. “Publiczne, tylko do odczytu” umożliwiają jedynie przeglądanie bez możliwości ich edycji lub usunięcia. Uprawnienia “Prywatne” sprawiają, że rekordy są widoczne tylko dla autora, chroniąc je przed innymi użytkownikami.

 7. Jak przypisać rolę pracownika w systemie?

  Przejdź do edycji użytkownika i ustaw mu oczekiwane role. Role systemowe (domyślne) są synchronizowane z grupami kontaktu pracownika, więc podczas edycji profilu pracownika w zakładce “Ogólne” możesz również wybrać nazwy grup do jakich ma on należeć i w ten sposób również zmienisz mu role. Możesz przypisać pracownika do wielu grup/ról jednocześnie.

 8. Chcę ustawić dostęp użytkownikowi do systemu na określony czas, jak to zrobić?

  Wystarczy, że podczas tworzenia konta użytkownikowi określisz konkretną datę w polu “Wygaśniecie konta”.

 9. Do czego służy “Historia aktywności użytkowników”?

  ”Historia aktywności użytkowników” pozwala prześledzić, którzy użytkownicy dokonali zmian, kiedy to było i w których rekordach systemu. Dodatkowo dzięki sortowaniu rekordów na liście, w szybki sposób odnajdziesz interesujący Ciebie wpis. Więcej na temat funkcjonalności “Historii aktywności użytkowników” przeczytasz tutaj.

 10. W jaki sposób tworzyć kategorie notek i kontrolować dostęp do nich?

  Kategorie notek stworzysz według schematu opisanego tutaj. Po utworzeniu kategorii możesz określić w formularzach, które role użytkowników mogą mieć do nich dostęp. Zapewni to zabezpieczenie treści notek przed osobami nieuprawnionymi.

 11. Dlaczego nie mogę usunąć wybranej nazwy kategorii notek spośród dostępnych na liście?

  Nie usuniesz kategorii, jeśli w systemie zostało odnotowane z nią chociaż jedno powiązanie, tzn. istnieje notka wykorzystująca tą kategorię.

 12. Czy mogę pominąć kroki akceptacji podczas tworzenia kategorii dokumentów?

  Nie, dla każdego rodzaju dokumentu wpisywanego do systemu konieczne jest określenie minimum jednego kroku akceptacji.

 13. Czy mogę usunąć grupę firm, do której przypisany jest jeden niepotrzebny mi już kontakt?

  Nie, jeśli przypiszesz chociaż jeden kontakt do danej grupy firm, nie będziesz mógł usunąć tej grupy z listy. Możesz jedynie dezaktywować w przyszłości wyświetlanie jej nazwy na liście dostępnych nazw grup firm.

 14. Dlaczego stworzony przeze mnie dział zatrudnienia nie jest widoczny na wybieralnej liście podczas tworzenia konta użytkownikowi w systemie?

  Upewnij się czy w danym dziale oznaczyłeś czy ma on być aktywny w pozostałych sekcjach systemowych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

 15. Czy mogę określić różne koszty eksploatacji dla sprzętów należących do jednej i tej samej kategorii wyposażenia?

  Nie możesz wpisać kosztów eksploatacyjnych dla każdego sprzętu z osobna. Wyposażenie wpisane do jednej kategorii powinno mieć uśrednioną wspólną wartość określającą jego stopień eksploatacji. Jeżeli chcesz to zmienić to stwórz nową nazwę kategorii dla tych sprzętów gdzie stopień zużycia odbiega od pozostałych znajdujących się na dotychczasowej liście.

 16. Mam kilka magazynów, w których przechowywany jest materiał budowlany. Czy mogę dodawać inne miejsca magazynowe w systemie i w jakich sekcjach mogą mi się one przydać?

  Tak, możesz oznaczać dodatkowe miejsca magazynowania w systemie zgodnie z opisem zawartym tutaj. Te dodatkowe miejsca okażą się użyteczne we wszystkich sekcjach związanych z działem Magazyn. Dzięki temu będziesz w stanie:

  • składać i przechowywać towary w miejscach, gdzie jest więcej dostępnego miejsca,

  • rejestrować rozchody i zapotrzebowania materiałów, niezależnie od miejsca ich składowania,

  • sprawniej przeprowadzać proces inwentaryzacji, ponieważ ilość towaru będzie skoncentrowana na jednym magazynie,

  • dokonywać łatwych przesunięć magazynowych w przypadku przewożenia towaru między różnymi miejscami składowania.

 17. Chcę zmienić przydział pracy pracownikowi na dzień jutrzejszy. Czy otrzyma on powiadomienie?

  Tak, pracownik korzystający z aplikacji mobilnej otrzyma powiadomienie dotyczące zmiany przydziału do pracy jeżeli otrzymał już powiadomienie o przydziale na dzień jutrzejszy wysyłane z jednodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli jeszcze nie otrzymał powiadomienia to dostanie je tylko jeden raz o wybranej godzinie. Możesz ustawić godzinę, o której są wysyłane takie powiadomienia w ustawieniach planera o nazwie “Czas wysyłania powiadomień” - więcej informacji dostępne jest tutaj.

 18. Czy mogę kontrolować obecność pracownika w pracy, czas jego obecności oraz miejsce w odniesieniu do wpisanego przydziału?

  Tak, jeśli skonfigurujesz odpowiednie ostrzeżenia, opisane szczegółowo tutaj. Dla wszystkich pracowników korzystających z aplikacji mobilnej zostanie rejestrowany wpis związany z ich obecnością.

 19. W jaki sposób definiowanie kategorii problemów niezwiązanych z pogodą może mi się przydać?

  Dokładne zdefiniowanie potencjalnych problemów na budowie, które nie zależą od nas, może być przydatne w razie sporów. Stanowi to istotny dowód w przypadku niespełnienia warunków umowy, takich jak terminy czy jakość materiałów, co mogłoby skutkować karą. Jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić, że nasza firma nie jest winna bieżącemu stanu rzeczy to możemy uniknąć kary umownej.

 20. Co określa pojęcie “Dokładność szacowania i postęp prac” dostępne podczas tworzenia kategorii wizyt?

  ”Dokładność szacowania i postęp prac” w kategorii wizyt odnosi się do oceny precyzji pierwotnych szacunków kosztów oraz monitorowania zgodności postępów prac z pierwotnym planem czasowym i budżetowym konkretnego projektu budowlanego. Pracownik oznaczony jako wizytator będzie zobowiązany udzielać odpowiedzi w systemie na pytania dotyczące tej oceny.

 21. Czy każdy projekt może zostać zgłoszony na wizytację?

  Tak, każdy projekt, niezależnie od jego statusu, może zostać zgłoszony na wizytację.

 22. Czy mogę dostosować pulpity dla użytkowników pełniących te same role w systemie?

  Tak, istnieje możliwość skonfigurowania pulpitów z identycznymi apletami dla użytkowników o tych samych rolach. Trzeba to jednak zrobić przed utworzeniem użytkowników o tych rolach lub trzeba edytować już istniejące pulpity dla wybranych użytkowników.

 23. Czy użytkownicy mogą edytować aplety na swoim pulpicie?

  Tak, po zalogowaniu się na swoje konto, użytkownicy mogą edytować aplety i zmieniać ich ustawienia.

 24. Czy mogę dostosować aplety na pulpicie dla konkretnego użytkownika?

  Tak, w szczególnych przypadkach możliwe jest dostosowanie apletów na pulpicie wybranego użytkownika. Aby to zrobić należy przejść do edycji pulpitu wybranego użytkownika i dostosować aplety na nim.

 25. Co będzie widoczne, jeśli nie umieszczę grafiki z logo firmy w ustawieniach globalnych?

  Jeśli nie dodasz grafik z logo firmy w ustawieniach globalnych, system wyświetli domyślne logo Contractors.es w tych miejscach.