Przejdź do treści

Pulpit

Dla użytkowników pełniących te same role w systemie, istnieje możliwość skonfigurowania pulpitów z identycznymi apletami. Po zalogowaniu na swoje konto, użytkownicy mogą edytować te aplety i zmienić zapisane przez administratora ustawienia szablonowe. W szczególnych przypadkach administrator może też dostosować aplety na pulpicie konkretnego użytkownika.

PAMIĘTAJ: Odpowiednie dostosowanie apletów dla wybranych ról w systemie, pozwoli użytkownikom sprawniej korzystać z niezbędnych funkcji oprogramowania.

Ustawienia szablonowe

Ustawienia szablonowe to gotowe układy i konfiguracje apletów, które można stosować dla grupy użytkowników o podobnych potrzebach w systemie. Dzięki nim administrator może szybko dostosować interfejs aplikacji do specyficznych wymagań, zapewniając spójne środowisko pracy dla użytkowników.

UWAGA: Zmiana ustawień szablonu nie zaktualizuje istniejących już pulpitów użytkowników. Zmiana będzie widoczna tylko dla nowych użytkowników o wybranych w szablonie rolach.

Tworzenie ustawień szablonowych wykonasz według kolejności:

 1. Przejdź do edycji pulpitu i przy wybranej roli w systemie wybierz przycisk akcji “Edytuj”.

 2. Upewnij się czy dla danej roli oznaczona została opcja “Szablon”.

 3. W formularzu tworzenia szablonu możesz także zmienić nazwę zakładki na pulpicie widoczną dla użytkowników z tej grupy.

 4. Zapisz ustawienia przyciskiem “Zatwierdź”.

 5. Przy wybranej roli na liście kliknij przycisk akcji “Wyświetl’, aby zweryfikować aplety czy są zgodne z potrzebami użytkowników.

 6. Opcjonalnie dokonaj w nich zmian.

 7. Powróć na listę główną z rekordami za pomocą przycisku “Wróć”.

 8. Zmodyfikuj wygląd pulpitu dla pozostałych ról w systemie, postępując w ten sam sposób.

PAMIĘTAJ: Jeśli dodasz nową rolę w systemie, nie będziesz mógł utworzyć dla niej ustawienia szablonowego bezpośrednio z listy po wybraniu opcji edycji pulpitu. Zamiast tego, będziesz musiał kliknąć przycisk “Nowy” nad listą, wybrać nową rolę z listy, a następnie kontynuować tworzenie szablonu zgodnie z powyższym opisem.

Ustawienia indywidualne

Administrator może dostosować aplety na pulpicie konkretnego użytkownika wybranego z listy, jeśli istnieje taka potrzeba.

Tworzenie ustawienia pulpitu dla wybranej osoby, przebiega następująco:

 1. Przejdź do edycji pulpitów, odnajdź interesujący Cię pulpit wybranego użytkownika i kliknij “Wyświetl” lub wybierz nad listą rekordów przycisk “Nowy”.

 2. Jeżeli tworzysz nowy pulpit to oznacz opcję “Użytkownik” i wypełnij formularz ze zwróceniem uwagi na pola:

  • Użytkownik: Wybrany z listy użytkownik dla którego chcesz dokonać ustawień pulpitu.

  • Nazwa: Nazwa zakładki jaka ma być widoczna na jego pulpicie.

  Zapisz dane przyciskiem “Zatwierdź”.

 3. Wybierz aplety dla odpowiednich kolumn, klikając w “Nowy” i zapisz formularze ich tworzenia.

UWAGA: Przy tworzeniu nowego pulpitu dla wybranego użytkownika, na pulpicie nie będą dodane żadne aplety sugerowane przez system, zgodnie z jego pełnioną rolą.

W celu odnalezienia interesującego Cię pulpitu użytkownika lub szablonu użyj funkcji filtrowania.

PAMIĘTAJ: Podczas filtrowania rekordów zawsze wpierw określ czy wyszukiwanie ma dotyczyć szablonu z wybraną rolą czy użytkownika wybranego na liście.

Ustawienia wyglądu

Kroku 1, opisanym w rozdziale “Pierwsze kroki konfiguracji”, dokonałeś początkowych ustawień wyglądu systemu. Możesz je ponownie przejrzeć i dokonać w nich zmian, jeżeli istnieje taka potrzeba.

Ustawienia wyglądu są dostępne w sekcji “Admin -> Ustawienia ogólne” i kolejno dotyczą:

 • Wygląd: Logo (menu zwinięte, rozmiar: 50x50px): Grafika logo widoczna przy zwiniętym menu.

 • Wygląd: Logo (rozmiar: 200x50px): Grafika logo widoczna przy rozwiniętym menu.

 • Wygląd: Nagłówek wyświetlany na ekranie logowania: Tekst widoczny w momencie logowania do systemu, może to być np. motto, cytat lub komunikat. Będzie on widoczny również w tytule karty przeglądarki.

 • Wygląd: Panel boczny: Kolor dla menu głównego wybrany z dostępnej listy.

UWAGA: Te ustawienia nie są obowiązkowe. Po wprowadzeniu będą identyczne dla wszystkich użytkowników systemu.

PAMIĘTAJ: Kolory apletów widoczne na pulpicie dostosowywane są według ustawień podczas ich tworzenia.