Przejdź do treści

Import danych

Do użycia tej funkcji wymagana jest umiejętność eksportu danych z innego dotychczas używanego programu.

Dane, które chcesz skopiować do systemu, możesz przenieść w sposób automatyczny. Jest to proces szczególnie pomocny w sytuacji, gdy baza firmy jest bardzo obszerna, a przepisywanie (wprowadzanie ręczne danych) zajęłoby znaczną ilość czasu.

UWAGA: Import danych w systemie może wykonać tylko Administrator.

Przygotowanie pliku do importu

 1. Plik z danymi przeznaczonymi do importu musi być odpowiednio przygotowany. Możesz go wygenerować z systemu, na którym wcześniej pracowałeś.

 2. Importer systemu Contractors.es obsługuje następujące typy plików: *.CSV; *.XLSX.

UWAGA: Dane te muszą być ułożone w kolumnach, zgodnie z opisanymi nagłówkami, jak pokazano poniżej.

Przykład: Dane do importu należące do grupy “Kontakty”.

 • Imię

 • Nazwisko

 • Tytuł

 • Firma (dokładna nazwa firmy - musi znajdować się w systemie)

 • Firma - ID rekordu (nr ID firmy znajdującej się w systemie Contractors.es)

 • Firma - Zewnętrzne ID

 • Telefon służbowy

 • Telefon komórkowy

 • Faks

 • Email

 • Adres www

 • Adres 1, 2

 • Miasto

 • Kraj

 • Kod państwa w systemie ISO (dla Polski będzie: PL)

 • Województwo

 • Kod województwa

 • Dział (nazwa musi istnieć w systemie)

 • Grupy (grupy muszą być zdefiniowane w systemie i należy je oddzielić między sobą przecinkami lub kreską pionową)

Podstawowy import danych

 1. Aby rozpocząć import danych, przejdź do modułu importowania danych w menu systemu: Admin → Import.

 2. Kliknij przycisk “Nowy” w prawym górnym rogu ekranu.

 3. W formularzu określ typ pliku, który ma zostać zaimportowany.

UWAGA: System pozwala zaimportować dane tylko do grup: “Kontakty”, “Firmy”, “Wyposażenie” oraz “Magazyn Materiałów”. W tych grupach statystycznie danych do importu może być najwięcej.

UWAGA: Uzupełnienie jak największej ilości pól przeznaczonych do importu za jednym razem znacząco przyspieszy sam proces przenoszenia danych. Podgląd pól w wybranych grupach docelowych (typach rekordów) jest dostępny poprzez przejście np. do tworzenia takiego rekordu:

 • CRM → Kontakty

 • CRM → Firmy

 • Wyposażenie → Lista wyposażenia

 • Magazyn materiałów→ Lista materiałów

 1. Wgraj z dysku przygotowany w odpowiednim formacie plik z danymi (*.CSV; *.XLSX).

 2. Zapisz wgrany plik do systemu za pomocą przycisku “Zatwierdź”.

Przyporządkowywanie kolumn

Samo wgranie przygotowanego pliku nie wprowadzi danych do odpowiednich pól w systemie. Należy powiązać nazwy pól z polami dostępnymi w formularzach danych grup, które chcesz importować.

 1. Wybierz na liście wgranych rekordów ten rekord, którego kolumny z pliku chcesz powiązać z danymi w systemie jako pierwsze.

 2. Przejdź do jego “Edycji”.

 3. Uzupełnij pola w formularzu, wybierając z listy odpowiednie kolumny z wgranego pliku.

 4. Zaznacz pole “Procesuj Plik” jako aktywne.

 5. Zapisz wprowadzone dane przyciskiem “Zatwierdź” znajdującym się u dołu formularza.

UWAGA: Jeżeli nie ustawisz poprawnie przyporządkowania kolumn system nie pozwoli na wykonanie importu.

PAMIĘTAJ: Poprawnie zaimportowane pliki na liście rekordów, otrzymają status “Ukończone”.

UWAGA: Rekord z tym statusem nie będzie miał możliwości jego dalszej edycji.