Przejdź do treści

Sposoby filtrowania rekordów

Wszystkie wpisane do systemu rekordy można odpowiednio sortować i filtrować. Contractors.es umożliwia w prosty i szybki sposób wyszukać konkretny wpis na wybranej liście z menu systemu, zgodnie ze stawianymi przez użytkownika wymogami.

PAMIĘTAJ: W zależności od efektu końcowego jaki chcemy osiągnąć, każde z poniższych metod filtrowania i sortowania rekordów można stosować w dowolnej kolejności jeden po drugim. Jeden sposób nie wyklucza działania kolejnego sposobu.

Filtrowanie na kolumnie według powiązań

Filtrowanie na kolumnie według powiązań dotyczy wszystkich pól oznaczonych czerwoną gwiazdką, które są wymagane podczas tworzenia nowych rekordów na liście.

PAMIĘTAJ: W tabeli z listą rekordów, zmienne te będą zawsze dotyczyły tych nazw kolumn, przy których widoczna jest ikonka “lejka”.

 1. Otwórz wybraną listę z rekordami, które chcesz przefiltrować.

 2. Kliknij w ikonę “lejka” widoczną obok nagłówka kolumny.

 3. Wybierz jedną z dostępnych podgrup, zaznacz interesującą Cię opcję, a następnie zatwierdź szukanie.

 4. Na liście rekordów zostaną wyświetlone tylko te wpisy, które są powiązane ze zmienną według której dokonałeś filtru.

  - filtr na kolumnie jest aktywny.

  - filtr na kolumnie nie został ustawiony.

PAMIĘTAJ: Aby zresetować wszystkie aktywne filtry, skorzystaj z przycisku “Resetuj”.

Standardowe sortowanie na kolumnie

Wpisane rekordy na liście można sortować również według kolejności alfabetycznej na zasadzie od A→do Z (sortuj rosnąco) i od Z→do A (sortuj malejąco).

 1. Na liście z rekordami wybierz dowolną nazwę kolumny według której chcesz dokonać sortowania.

 2. Kliknij w ikonkę „strzałki” i ustaw w jakiej kolejności chcesz, aby rekordy zostały wyświetlone na liście.

- sortowanie rosnące, od wartości najmniejszej do największej (np. A -> Z).

- sortowanie malejące, od wartości największej do najmniejszej (np. Z -> A).

 1. Lista rekordów będzie ustawiana zgodnie z Twoim wyborem. Jej kolejność można dowolnie zmieniać.

Predefiniowane filtry

Rekordy widoczne w tabeli można filtrować wg. domyślnych filtrów dla danego typu danych.

PAMIĘTAJ: Filtry są różne w zależności od typu danych.

 1. Nad listą z rekordami dostępnymi dla wybranego modułu, kliknij w miejsce oznaczone na poniższym zrzucie ekranu.

 2. Spośród wyświetlonych na wysuwalnej liście zmiennych, dokonaj wyboru sposobu filtrowania rekordów.

 3. Na liście pozostaną tylko te rekordy, które spełniają wybrany warunek.

UWAGA: Opcja “Anuluj” widoczna na wysuwalnej liście usuwa ostatnio używany filtr i przywraca domyślne ustawienia systemu. Opcja o nazwie “Wszystkie” wyświetli wszystkie rekordy, jeżeli domyślnie nie są wszystkie widoczne (np. domyślnie są widoczne tylko aktualne i przyszłe rekordy, a nie przeszłe).

Filtrowanie szczegółowe

Filtrowanie szczegółowe to proces przeszukiwania danych w celu wyodrębnienia tylko tych, które spełniają określone i szczegółowe kryteria. Formularz wyszukiwania zawiera pola odpowiadające nazwom kolumn, a także dodatkowe pola, które umożliwiają bardziej precyzyjne określenie wyszukiwanej frazy.

 1. Nad listą rekordów wybierz przycisk “Filtruj”.

 2. Z prawej strony ekranu, uzupełnij wyświetlony formularz. Zaznacz w nim kryteria według których chcesz przefiltrować listę widocznych rekordów.

 3. Kliknij w niebieski przycisk “Szukaj”.

 4. Na liście pozostaną tylko te rekordy, które spełniają określone przez Ciebie kryteria.

PAMIĘTAJ: Możesz jednocześnie używać kilku zmiennych przy tego typu wyszukiwaniu. System automatycznie ograniczy listę, pozostawiając tylko te rekordy, które spełniają wszystkie kryteria wprowadzone w wyszukiwarce

UWAGA: Aby anulować filtr szczegółowy należy kliknąć w przycisk “Cofnij zmiany”, który znajduje się nad tabelą wyszukiwania tuż obok przycisku “Szukaj”.

Szybkie wyszukiwanie

Jest to powszechnie stosowane filtrowanie po słowie. Ten sposób przeszukiwania listy rekordów uwzględnia tylko najważniesze kolumny.

 1. W polu wyszukiwania wpisz pierwsze litery słowa lub całe słowo, którego chcesz poszukać na liście rekordów.

 1. W tabeli zostaną wyświetlone jedynie te rekordy, w których znaleziono frazę wyszukiwaną.

UWAGA: Powrót do pełnej listy rekordów jest możliwy tylko poprzez usunięcie wprowadzonego wpisu w polu “Szukaj”.