Przejdź do treści

Wyświetlanie danych i podstawowa interakcja

Obsługa systemu wiąże się z opanowaniem funkcji podstawowych, takich jak poszukanie danych które nas interesują i interakcja z nimi, tj. edycja, podgląd, kasowanie i dodawanie.

Przyciski podstawowe na liście rekordów

W każdym wybranym rekordzie dostępne są przyciski, pełniące funkcje podstawowe w systemie. W zależności od miejsca ich usytuowania na ekranie, możemy podzielić je na poniższe grupy.

 1. W prawej górnej części ekranu:

 • Tworzenie nowego rekordu na liście.

 • Eksportowanie danych.

 1. Z lewej strony ekranu, tuż nad listą rekordów:

 • Odświeżenie listy rekordów.

 • Filtrowanie danych w rekordach.

 • Standardowe wyszukiwanie na liście rekordów.

 1. Opcjonalnie, czasem mogą pojawić się inne przyciski w zależności od funkcjonalności oferowanej przez dany komponent, np.:
 • Menu „Wyposażenie → Rejestr Wypożyczenia”. Pozwala na wydanie jednemu pracownikowi kilku sprzętów za jednym razem.

 • Menu „E-mail → Kolejka E-maili”. Umożliwia aktualizację bieżącej listy e-maili, które nie zostały jeszcze pobrane z serwera pocztowego w celu ich dalszego przetworzenia.

 • Menu „Magazyn → Zakupy”. Pozwala wgrać zdjęcie lub plik PDF z zamówieniem lub fakturą, uzupełniając automatycznie listę magazynową skanowanymi danymi.

 • Zakładka „Załączone→ E-mail”. Pozwala na dołączenie wiadomości e-mail które jeszcze nie zostały zarchiwizowane.

 • Menu “Magazyn → Inwentaryzacje”. Pozwala na przeprowadzenie inwentaryzacji.

 • Zakładka „Załączone→ E-mail”. Pozwala na dołączenie już zarchiwizowanych wiadomości do wyświetlonego rekordu.

Powtarzalne przyciski akcji

Dzięki przyciskom akcji możemy odpowiednio przejść do wybranego rekordu i zastosować w nim wybraną funkcję. Przyciski akcji zawsze znajdują się po prawej stronie rekordu na liście.

UWAGA: Widoczność przycisków akcji jest uzależniona od uprawnień aktualnie zalogowanego do sytemu użytkownika.

W systemie dostępne są następujące przyciski akcji:

 1. Standardowe, powtarzające się przy każdym rekordzie:

 • Niebieski „Wyświetl” - służy do podglądu rekordu (widok szczegółowy).

 • Pomarańczowy “Edytuj”- realizuje edycję rekordu.

 • Czerwony „Usuń” - usuwa wybrany rekord.

 1. Dodatkowe, dostępne tylko w poszczególnych modułach:
 • Zielony „Drukuj etykietę urządzenia” - Menu „Wyposażenie → Lista wyposażenia”.

 • Zielony

  • „Dołącz ten e-mail do innego rekordu” - Menu „E-mail → Archiwa”
  • „Archiwizuj nowy e-mail” – Menu „E-mail → Kolejka”.

Podstawowe przyciski w widoku rekordu

Widoczne w rekordzie przyciski funkcyjne pozwalają dokonywać zmian w tym rekordzie oraz tworzyć zadania bezpośrednio z nim związane. Będą one zawsze widoczne w każdym wyświetlonym rekordzie i umiejscowione z prawej strony ekranu.

Do podstawowych przycisków w widoku rekordu zaliczamy:

 1. Gwiazdka na jasnym tle pozwala dodać wyświetlony rekord do „Ulubionych”. Rekord dodany do listy „Ulubionych” będzie oznaczony jako pole gwiazdki na pomarańczowym tle.

 2. Umożliwia edycję formularza rekordu (traktowany zamiennie z pomarańczowym przyciskiem akcji „Edytuj”).

 3. Powraca do ostatnio otwartej listy rekordów, znajdującej się w konkretnym module systemu.

 4. Powraca do ostatnio przeglądanego rekordu na zasadzie “kroku w tył”.

 5. Na trwałe usuwa aktualny rekord (traktowany zamiennie z czerwonym przyciskiem akcji „Usuń”).

Dodatkowe przyciski funkcyjne

W niektórych rekordach istnieją dodatkowe przyciski z dodatkowymi akcjami. Przyciski te będą dostępne pomiędzy podstawowymi przyciskami w górnym prawym rogu widoku rekordu.

UWAGA: Widoczność dodatkowych przycisków funkcyjnych jest uzależniona od uprawnień aktualnie zalogowanego do sytemu użytkownika.

Można do nich zakwalifikować przyciski odpowiadające za następujące funkcje w systemie:

 1. Pozwala skopiować dany rekord.

 2. Generuje stworzony w rekordzie dokument do wersji w formacie PDF.

 3. Wyświetla na pulpicie podgląd przeglądanego rekordu.

 4. Zapisuje zmiany w formularzach.

 5. Umożliwia użytkownikowi wybór pliku, który chce przesłać oraz jego załączenie do rekordu.

 6. Pozwala na zmianę statusu przy rekordach oczekujących przejrzenia ich zawartości.

 7. Potwierdza zgodność w dokumentach wymagających akceptacji.

 8. Pozwala wgrać na dysk kolejny załączany plik z danymi.

 9. Umożliwia wykonywanie operacji na skrzynce poczty e-mail (zamienne z przyciskami akcji „Archiwizuj nowy e-mail” oraz „Dołącz ten e-mail do innego rekordu).

 10. Umożliwia wysłanie wiadomości e-mail z dokumentem wygenerowanym na podstawie rekordu.

 11. Zmienia status w tych rekordach, które oczekują w kolejce na realizację.

 12. Wyświetla dane użytkownika wraz z jego uprawnieniami.

 13. Pozwala utworzyć nowe konto użytkownikowi w systemie.

 14. Pozwala utworzyć nowy materiał, którego stan można śledzić w magazynie.

 15. Generuje etykietę do druku.