Przejdź do treści

Często zadawane pytania

 1. Jak mogę dodać nowe wydarzenie do kalendarza?

  Aby dodać nowe wydarzenie do kalendarza, kliknij na odpowiedni dzień w kalendarzu, a następnie wybierz rodzaj wydarzenia spośród dostępnych opcji, takich jak spotkanie, zadanie, rozmowa telefoniczna lub wizyta na projekcie. Następnie wypełnij formularz, podając datę, godzinę oraz dodatkowe szczegóły dotyczące wydarzenia.

 2. Czy mogę kopiować wydarzenia w kalendarzu?

  Tak, możesz kopiować wydarzenia w kalendarzu za pomocą przycisku “Kopiuj”, który jest dostępny w podglądzie wydarzenia.

 3. Czy można przesuwać zdarzenia na kalendarzu?

  Tak, można przesuwać zdarzenia na kalendarzu za pomocą metody “przeciągnij i upuść” bez konieczności otwierania ich edycji. Więcej na temat przesuwania zdarzeń na kalendarzu znajdziesz tutaj.

 4. Jak mogę usunąć wydarzenie z kalendarza?

  Istnieją trzy sposoby usuwania wpisów z kalendarza. Pierwszym sposobem jest kliknięcie na przycisk “Kosz” nad kalendarzem, wybranie wydarzenia do usunięcia, a następnie potwierdzenie operacji. Drugim jest przeciągnięcie wydarzenia nad przycisk kosza i upuszczenie. Trzecim sposobem jest wybranie wpisu do usunięcia na kalendarzu i kliknięcie przycisku “Usuń” w jego podglądzie.

 5. Czy mogę importować kalendarze zewnętrzne do systemu?

  Tak, system umożliwia importowanie kalendarzy zewnętrznych w formacie iCalendar (ICS). Aby to zrobić, należy skorzystać z opcji widocznej w ustawieniach widoku kalendarza o nazwie “Import kalendarzy iCalendar (ICS)” i podać odpowiedni adres URL kalendarza do zaimportowania.

 6. Czy istnieje możliwość eksportowania kalendarza z systemu?

  Możliwe jest eksportowanie kalendarza Contractors.es do zewnętrznej aplikacji poprzez udostępnienie linku URL kalendarza, który znajduje się w polu “Adres URL kalendarza” ustawień widoku kalendarza.

 7. Co to jest cykliczność zdarzeń i czy warto skorzystać z tej funkcji?

  Cykliczność zdarzeń określa interwał czasowy oraz częstotliwość zdarzenia. Interwał czasowy to ilość czasu pomiędzy kolejnymi wpisami, a cykliczność określa w jakim schemacie mają one pojawiać się na terminarzu. Funkcja cykliczności wpisywania zdarzeń może być pomocna w wielu sytuacjach. Oto kilka przykładów:

  • Regularne spotkania lub konferencje: Jeśli Twoja firma organizuje regularne spotkania z klientami lub wewnętrzne konferencje, możesz ustawić cykliczność wpisywania tych wydarzeń, aby uniknąć konieczności ręcznego dodawania ich do kalendarza za każdym razem.

  • Codzienne zadania: Jeśli rutynowe zadania zajmujące określoną ilość czasu, które musisz wykonać każdego dnia lub co kilka dni, możesz ustawić odpowiednie cykliczne spotkanie dla samego siebie, aby przypominać sobie o nich regularnie.

  • Zadania okresowe: Niektóre zadania mogą być wykonywane tylko okresowo, na przykład co kilka tygodni lub miesięcy. W takich przypadkach cykliczność wpisywania zdarzeń może pomóc w planowaniu i organizacji tych zadań w odpowiednich odstępach czasu.

 8. Jak dodam nową firmę do systemu?

  Przejdź w menu do sekcji “CRM -> Firmy” i kliknij w przycisk “Nowy”. Następnie uzupełnij formularz, którego szczegółowe znaczenie pól znajdziesz tutaj.

 9. Po czym poznam pracowników znajdujących się na liście “Kontakty”?

  Wystarczy, że zastosujesz opcję filtru dostępną nad rekordami w której oznaczysz na liście “Pracownicy”.

 10. Jak można dodać notatkę lub załączyć plik do wybranego spotkania?

  Aby dodać notatkę lub załączyć plik do wybranego spotkania, przejdź do zakładki “Załączone” w rekordzie spotkania. Następnie wybierz opcję “Notki i pliki” i kliknij w przycisk “Nowy”. Uzupełnij i zapisz wyświetlony formularz, którego znaczenie pól zostało opisane tutaj.

 11. Jak zmienić status rozmowy telefonicznej w systemie?

  Najszybszym sposobem na zmianę statusu rozmowy telefonicznej jest kliknięcie w nazwę dotychczasowego statusu. System przekieruje użytkownika do formularza w którym należy dokonać zmian i zapisać go.

 12. Jak dodać kilku pracowników z listy do jednego spotkania?

  Podczas tworzenia rekordu ze spotkaniem w polu o nazwie “Pracownicy” należy kliknąć kursorem kolejno w wybrane osoby. Zostaną one przeniesione na prawą stronę tabeli co oznacza, że po zapisaniu formularza otrzymają one wpis o spotkaniu na swoim kalendarzu.

 13. Do czego służy kontynuacja wydarzenia i jak z niej korzystać?

  Kontynuacja rozmowy telefonicznej jest dobrym przykładem obrazującym w jaki sposób rozmowa ma być kontynuowana za jakiś czas (np. zapoznanie się z ofertą) lub może zostać scedowana na kolejną osobę z którą będzie musiała zostać przeprowadzona (np. dotyczy to sytuacji, gdy wybrany kontakt nie jest wystarczająco decyzyjny i negocjacje muszą być przeprowadzone np. z przełożonym).