Przejdź do treści

Ustawienia ogólne

Bardzo istotne jest dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb firmy przed jego pełnym wdrożeniem. Kolejność ustawień systemu jest dowolna. Sekcje widoczne w menu systemowym “Admin” warto ustawić w ten sposób, aby zapewnić optymalny dostęp i funkcjonalność dla wszystkich użytkowników systemu.

PAMIĘTAJ: Administrator ma najwyższe uprawnienia do zarządzania systemem. Tylko on może dokonywać zmian w sekcjach systemowych.

UWAGA: Uprawnienia wpisane w sekcji “Panel administratora” są niedostępne i niewidoczne na rozwijalnej liście menu dla innych użytkowników systemu.

Ustawienia globalne oraz wygląd

Znajdujące się w sekcji menu Admin -> Ustawienia ogólne, dotyczą parametrów należących m.in. do ustawień kalendarza, godzin pracy, języka, strefy czasowej, waluty oraz wyglądu panelu bocznego.

UWAGA: Większość tych parametrów jest automatycznie konfigurowana przez system, uwzględniając aktualną lokalizację firmy. W pewnych sytuacjach może jednak pojawić się potrzeba wprowadzenia drobnych zmian.

Ustawienia w formularzu odpowiednio dotyczą:

 • CRM: Kalendarz - Czas trwania okienka: Minimalny zakres czasowy widoczny na kalendarzu CRM.
 • CRM: Kalendarz - Domyślne godziny pracy: Godziny pracy domyślnie ustawione w kalendarzu CRM. Godziny pracy są oznaczone innym kolorem tła w kalendarzu.
 • CRM: Kalendarz - Zakres godzin: Zakres godzin widocznych w kalendarzu CRM.
 • Domyślna waluta, kraj, stan/województwo: Wartości odpowiadające tym polom będą ustawiane jako domyślne w formularzach, gdzie występują te pola (np. kontakt, firma, projekt).
 • Domyślny język: Język w jakim będzie domyślnie wyświetlał się system.
 • Główna firma: Firma korzystająca z systemu. Opcję tą należy zmieniać tylko w przypadku zmian w strukturze firmy, np. gdy firma posiada kilka spółek i zmienia się spółka zarządzająca.
 • Inne dozwolone waluty: Opcjonalne typy walut, w których można rejestrować transakcje w systemie.
 • Ustawienia regionalne (Format czasu, Format daty, Strefa czasowa, System miar): Parametry automatycznie konfigurowane przez system, zależne od regionu rejestrowanej firmy.
 • Wygląd: logo (dla menu zwiniętego i rozwiniętego): Pozwala na ustawienie logo firmy, które będzie wyświetlane w systemie (np. podczas logowania).
 • Wygląd: nagłówek: Treść pojawiająca się na ekranie logowania użytkowników.
 • Wygląd: panel boczny: Wybrany z listy szablon kolorystyczny w jakim może być wyświetlana lista z menu.

Parametry urlopów i dni chorobowych

Ustawienia dotyczące kalkulacji oraz rejestrowania dni wolnych i chorobowych, zgłaszanych przez pracowników, dostępne są w menu Admin → Ustawienia Dni Wolnych.

UWAGA: System domyślnie konfiguruje wartości dotyczące dni wolnych. Należy sprawdzić, czy poniższe ustawienia nie wymagają dostosowania do obowiązujących przepisów w danym kraju i/lub polityki firmy.

UWAGA: Urlop dla każdego pracownika jest naliczany dniowo jako ułamek ustawionych przysługujących dni.

Ustawienia formularza dotyczą konfiguracji pól o następującym znaczeniu:

 • Akumuluj ilość dni płatnego chorobowego maksymalnie do ilości dni płatnego chorobowego na rok: System nie pozwoli na akumulację większej ilości dni płatnego chorobowego niż dozwolona dla danego pracownika. Aby sprawdzić ile maksymalnie dni przysługuje danemu pracownikowi należy wejść w CRM → Pracownicy → Wybrać pracownika → Zakładka HR → pole “Ilość Płatnych Dni Chorobowych W Roku”.

 • Akumuluj ilość dni urlopu na żądanie maksymalnie do ilości dni urlopu na żądanie na rok: Analogicznie do akumulacji dni chorobowych.

 • Dni urlopu na żądanie są wliczane do dni urlopu: Wartość tych dni jest zaliczana do ogólnej liczby dni urlopu przyznanej pracownikowi na rok.

 • Domyślna ilość dni płatnego chorobowego na rok: Każdy nowy pracownik będzie miał ustawioną tą wartość jako ilość dni przysługujących jako płatne chorobowe za każdy rok przepracowany. Wartość tą można modyfikować oddzielnie dla każdego pracownika.

 • Domyślna ilość dni urlopu na rok: Każdy nowy pracownik będzie miał ustawioną tą wartość jako ilość dni przysługujących jako urlop za każdy rok przepracowany. Wartość tą można modyfikować oddzielnie dla każdego pracownika.

 • Domyślna ilość dni urlopu na żądanie na rok: Każdy nowy pracownik będzie miał ustawioną tą wartość jako ilość dni przysługujących jako urlop na żądanie za każdy rok przepracowany. Wartość tą można modyfikować oddzielnie dla każdego pracownika.

 • Importuj Święta Państwowe: Gdy zaznaczone jako “tak”, system automatycznie pobiera informacje o Świętach Państwowych i oznacza je na kalendarzu jako dni wolne od pracy.

 • Pozwól wybrać więcej dni urlopu, niż jest dostępnych: Pozwala na wnioskowanie/udzielanie dni urlopu nawet w przypadku wykorzystania ww. limitu.

 • Wybierz weekendowe dni wolne od pracy: Te dni zostaną odjęte od urlopu, np. gdy ktoś bierze urlop od poniedziałku do niedzieli, a tutaj mamy ustawioną sobotę i niedzielę to odliczy mu się 5 dni urlopu, bo sobota i niedziela nie będą wliczane w urlop.

 • Święta Państwowe są płatne w następujących dniach: Jeżeli Święto Państwowe jest płatne to pracownik otrzymuje w tym dniu płatny urlop, który nie ujmuje ilości dni urlopu.

Import danych

Przygotowane w odpowiednim formacie dane, możesz w prosty i szybki sposób zaimportować do systemu. Więcej informacji na temat tworzenia importu danych znajdziesz tutaj.